Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ACE-remmers: minder risico longontsteking

PW Magazine 30/31, jaar 2012 - 12-07-2012
ACE-remmers reduceren mogelijk het risico op longontsteking. Voor angiotensine-II-antagonisten ontbreekt een dergelijk verband. Patiënten die eerder een beroerte hadden of die van Aziatische oorsprong zijn, lijken het meest te profiteren van dit beschermende effect van ACE-remmers.

Dat blijkt uit Portugees onderzoek. Twee wetenschappers selecteerden onafhankelijk van elkaar gerandomiseerde trials, cohort- en case-controlstudies die de relatie onderzochten tussen het gebruik van ACE-remmers of angiotensine-II-antagonisten en het risico op longontsteking. In totaal includeerden ze 37 studies in hun analyse waarbij ze keken naar het optreden van nieuwe gevallen van longontsteking en sterfte als gevolg hiervan.

ACE-remmers gaven, vergeleken met controlemedicatie en angiotensine-II-antagonisten, een significant lager risico op longontsteking (negentien studies). Dit gold ook in de groep patiënten die een beroerte doormaakte.

Bij patiënten van Aziatische afkomst verlaagden ACE-remmers het risico op longontsteking significant ten opzicht van patiënten, niet afkomstig uit Azië. Verder verlaagden ACE-remmers aan longontsteking gerelateerde sterfte, alhoewel dit verband niet sterk was.

De auteurs bevelen aan om ACE-remmers bij patiënten met een verhoogd risico op longontsteking niet te vervangen door angiotensine-II-antagonisten, als de bijwerkingen – bijvoorbeeld prikkelhoest – acceptabel zijn.

Document acties

Back to top