Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Preferentiebeleid: geen werk, maar slavenarbeid’

Enquête: assistenten hebben minder plezier in het werk

PW Magazine 50, jaar 2012 - 03-12-2012
Bijna 90% van de apothekersassistenten heeft grote moeite met de uitvoering van het preferentiebeleid. Volgens 71% nemen patiënten weleens geneesmiddelen verkeerd in doordat zij steeds moeten wisselen. Dat blijkt uit een enquête van een apotheker onder ruim vierhonderd assistenten.
‘Preferentiebeleid: geen werk, maar slavenarbeid’

Het preferentiebeleid trekt een zware wissel op de apotheekteams. Maar liefst 88% van de apothekersassistenten zegt hierdoor minder plezier te hebben in hun werk. Maar ook voor patiënten kan dit beleid grote gevolgen hebben. Ruim 96% van de respondenten, afkomstig uit diverse apotheken verspreid in Nederland, geeft aan dat patiënten vaker moeten terugkomen omdat een middel niet op voorraad is. Conflicten aan de balie over het preferentiebeleid komen ook veel voor: 96% heeft hier regelmatig mee te maken.

“De resultaten van deze enquête kunnen gerust schokkend genoemd worden”, zegt openbaar apotheker Rik de Ruiter van Apotheek Lingmont in Eindhoven, die de enquête hield. Hij peilde de mening van ruim 400 apothekersassistenten, afkomstig uit diverse apotheken in Nederland. Volgens De Ruiter heeft het preferentiebeleid grote impact op het functioneren van zijn apotheek. Hij wilde weten of andere apotheekteams hier net zo onder gebukt gaan. “Ik lees eigenlijk nooit hoe de assistenten dit preferentiebeleid ervaren.”

De Ruiter zette de enquête uit onder tien apotheken in zijn omgeving. Vervolgens is deze als een olievlek over apotheken verspreid, van Friesland tot Limburg.

Schelden

De apothekersassistenten konden ook commentaar geven bij hun antwoorden. Uit de honderden reacties is te lezen hoe de assistenten ‘knettergek en moedeloos’ worden van het preferentiebeleid. ‘Het geeft heel veel negatieve energie’ en ‘Dit is geen werk, maar slavenarbeid’. Verder geven ze aan regelmatig slachtoffer te zijn van scheldpartijen en bedreigingen. ‘De zwarte piet gaat altijd naar ons. Ook de artsen zeggen vaak: oh, die apotheek doet weer moeilijk’.

86% geeft aan grote moeite te hebben met de regels van het preferentiebeleid. Volgens De Ruiter komt dat onder andere doordat zorgverzekeraars patiënten slecht informeren. “Veel assistenten voelen zich daardoor in de kou gezet.”

Toch is VWS-minister Edith Schippers van mening dat het de apotheekteams zijn die het preferentiebeleid moeten uitleggen aan de patiënt. Dat heeft zij onlangs opnieuw benadrukt in antwoord op Kamervragen. “Als de minister dat vindt, moeten wij daar ook een vergoeding voor krijgen. Het leidt nu alleen maar af en het heeft helemaal niets met zorg te maken”, aldus De Ruiter.

Het preferentiebeleid heeft voor veel apotheken grote financiële gevolgen. 64% van de assistenten geeft aan dat hun apotheek door dit voorkeursbeleid in de financiële problemen is gekomen.

Document acties

Reacties

06-12-2012 13:12
H.J. de Ruiter MBA zegt:

De enquête is nog steeds in te vullen. Nu al 500 respondenten.
http://www.surveygizmo.com/s3/1071815/Wat-is-jouw-ervaring-met-het-preferentiebeleid

Rik de Ruiter

06-12-2012 19:31
R. Fransens zegt:

Dat het preferentiebeleid niet deugt weten zorgverzekeraars, VWS en de minster ook wel. Wat telt is de besparing. 80 euro premiegeld per jaar voor ieder gezin...kassa en voor de rest kijken wij even de andere kant op.

Back to top