Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Eis van zorgverzekeraar is onuitvoerbaar’

PW Magazine 33, jaar 2012 - 10-08-2012
De Friesland Zorgverzekeraar eist dat apothekers de zorg voor hulpmiddelen door een BIG-geregistreerde verpleegkundige laten uitvoeren. Volgens de zorgverzekeraar kan een apothekersassistente niet ‘in alle gevallen’ de juiste voorlichting geven. Friese apothekers zijn bang de omzet van deze middelen te verliezen.
‘Eis van zorgverzekeraar is onuitvoerbaar’

De aanvullende eis van De Friesland houdt in dat apothekers een BIG-geregistreerde verpleegkundige moeten inzetten bij elke zorgvraag voor incontinentie, diabetes, stoma en verbandmiddelen. De eis is onderdeel van de SEMH-DISV, dat staat voor Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen – erkenningsschema Diabetes, Incontinentie, Stoma en WondVerzorging. De Friesland stelt deze erkenningsregeling per 1 januari 2013 verplicht voor alle leveranciers van hulpmiddelen.

Volgens apotheker Willem Jan Lampert, voorzitter van de Friese Apothekers Vereniging, voldoen veel apotheken aan dit schema. “Maar het is voor ons onmogelijk een BIG-geregistreerde verpleegkundige in te passen binnen het apotheekbedrijf.” De Friesland laat in een reactie weten het keurmerk in te voeren omdat patiënten voorlichting belangrijk vinden. “Een apothekersassistente is over het algemeen goed toegerust om voorlichting te geven over farmacie maar niet in alle gevallen over alle hulpmiddelen”, aldus een woordvoerder van De Friesland. De zorgverzekeraar stelt dat de certificering een onafhankelijke garantie biedt voor de professionele kwaliteit die een BIG-geregistreerde zorgverlener kan bieden.

Voor de KNMP was de expliciete opname dat de intake plaats moet vinden door een verpleegkundige aanleiding om de onderhandelingstafel van de SEMH vervroegd te verlaten. Apothekers kunnen er volgens de koepelorganisatie onmogelijk voor zorgen dat alle patiënten de eerste keer door een verpleegkundige worden gezien. Volgens de KNMP kunnen assistenten de intake goed verzorgen en indien nodig doorverwijzen naar een verpleegkundige.

Concurrent

Volgens de Friese apothekers is de erkenningsregeling SEMH-DISV onderdeel van een branchekeurmerk van de hulpmiddelenbranche. Hierdoor hebben zij het gevoel zich te moeten laten certificeren bij de concurrent. Bovendien zouden de medisch speciaalzaken door hun schaalgrootte makkelijker kunnen voldoen aan het keurmerk. Volgens De Friesland is de SEMH geen concurrent van apothekers. “Deze organisatie is opgericht door patiëntenorganisaties, verzekeraars en zorgverleners en die participeren nog steeds hierin. Bovendien willen wij met dit keurmerk ‘zeker geen zorgverleners uitsluiten’.”

De Friesland is van mening dat de zorg niet duurder wordt door de inzet van verpleegkundigen. Apothekers hoeven volgens de zorgverzekeraar namelijk niet per se een verpleegkundige in dienst te nemen. Zij kunnen bijvoorbeeld intensiever gaan samenwerken met een wijkverpleegkundige. “Betere voorlichting kan bovendien zorgen voor het terugdringen van overbodige zorgconsumptie.”

Gaat De Friesland in 2013 handhaven op dit keurmerk, waar de Friese apothekers voor vrezen? “Daar ga ik nu niet op reageren. Wij gaan nu eerst met de apothekers in gesprek.” Inzet van de zorgverzekeraar blijft echter de invoering van het keurmerk. “Wij verwachten dat de apothekers hier ook aan kunnen voldoen.”

Document acties

Back to top