Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Apothekers werken onder de kostprijs’

ZN: Contractering apothekers goed verlopen

PW Magazine 04, jaar 2012 - 24-01-2012
De onderhandelingen over contracten tussen zorgverzekeraars en apothekers zijn volgens Zorgverzekeraars Nederland goed verlopen. De KNMP stelt daarentegen dat apothekers zwaar teleurgesteld zijn in sommige zorgverzekeraars en dat zij onder de kostprijs moeten werken. Dit heeft de KNMP ook gemeld aan de Tweede Kamer.
‘Apothekers werken onder de kostprijs’

De eerste ervaringen van veel apothekers met prestatiebekostiging en vrije prijzen zijn volgens de KNMP negatief. Apothekers hebben in een heel laat stadium een contract aangeboden gekregen van een aantal zorgverzekeraars. Daarbij gaven zorgverzekeraars aan dat niet viel te onderhandelen over deze contracten. Volgens de KNMP hebben veel apothekers daardoor tegen wil en dank getekend. Hoewel zij op basis van sommige contracten niet de kwaliteit van zorg kunnen leveren die patiënten van hen verwachten.

Dit heeft de KNMP in een brief gemeld aan de Tweede Kamer in verband met het Algemeen Overleg over de Zorgverzekeringswet van vorige week. Daarin pleit de KNMP ook voor maatregelen die leiden tot een ‘gelijk speelveld’.

Volgens de koepelorganisatie zijn er ook apothekers die geen contract hebben getekend. Deze apothekers trachten nog te onderhandelen met de zorgverzekeraars, maar waarschijnlijk zonder veel kans op succes. Als een apotheker geen contract heeft gesloten met een zorgverzekeraar zal de patiënt aan de balie zelf moet betalen. Dit terwijl niet altijd duidelijk is of hij deze kosten krijgt vergoed.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laat in een reactie weten zich niet te herkennen in het beeld dat de KNMP schetst. Volgens de zorgverzekeraars zijn de onderhandelingen niet anders verlopen dan voorgaande jaren. “Onze leden hebben een goede dialoog gehad met zowel apotheekketens als zelfstandige apothekers. En vrijwel alle contracten zijn getekend”, aldus een woordvoerder van ZN.

Geneesmiddelprijzen

Apothekers geven ook aan dat zorgverzekeraars voor enkele zorgprestaties dermate lage tarieven bieden, dat zij onder de kostprijs moeten werken. Bovendien vergoeden zorgverzekeraars sommige van de prestaties die gelden als verzekerde zorg niet aan apothekers. Het gaat daarbij onder andere om de prestaties ‘instructie voor het gebruik van hulpmiddelen bij een receptgeneesmiddel’ en ‘farmaceutische zorg bij opname in of ontslag uit het ziekenhuis’. Volgens de KNMP komt het de patiëntveiligheid niet ten goede als zorgverzekeraars deze prestaties maar mondjesmaat contracteren in de eerste lijn.

“Onze indruk is dat de KNMP niet tevreden is over de resultaten”, zegt de woordvoerder van ZN. “Zorgverzekeraars kunnen zich van elkaar onderscheiden met de inkoop van deze prestaties.” Verder benadrukt de woordvoerder van ZN dat de zorgverzekeraars op dit gebied hun eigen beleid voeren.

Daarnaast zijn de geneesmiddelvergoedingen volgens de KNMP soms op het niveau van oktober en november 2011. Hierdoor ligt het risico voor prijsstijgingen bij apothekers.

Ondanks deze negatieve eerste ervaringen benadrukt de KNMP onverminderd positief te zijn over het uitgangspunt dat apothekers werken op basis van zorgprestaties.

Document acties

Reacties

24-01-2012 17:14
D.T. Hendriksz zegt:

Het moet de KNMP nu toch wel duidelijk zijn dat ZN niet kan spreken namens de ZN-leden? De CBb rechter heeft dat naar aanleiding van het Conventant 2007 - 2009 nadrukkelijk gezegd: ZN kan de ZN-leden niet binden.

Mening van ZN doet dan ook niet ter zake. Mening van de ZN-leden doet er toe. En die zullen tevreden zijn: met steun van de NZa, dreiging van AMM hangt boven iedere apotheek, heeft iedere apotheek, al dan niet met aantekening van bezwaar, getekend.

Coop VGZ zegt het zo: "er moet druk blijven om kortingen en bonussen te kunnen verkrijgen, daarom zetten wij in op fantasie prijzen".

Die mening van Coop VGZ zet zoden aan de dijk: het gaat dit lid om de laagste prijs van het doosje. Dat is zorg inkoop. En met de door de KNMP uitonderhandelde zorgprestaties gaat dat goed lukken.

25-01-2012 00:47
D.T. Hendriksz zegt:

Veel gestelde vragen. De NZa aan het woord.

5. Als ik de medicijnen wel wil hebben, maar de zorg die de apotheker er bij levert niet direct noodzakelijk vind, wat gebeurt er dan? De prestatie ‘terhandstelling van een receptgeneesmiddel’ is meer dan het alleen maar afleveren van een geneesmiddel; zo is de apotheker wettelijk verplicht om te controleren of u nog meer geneesmiddelen gebruikt en dient de apotheker voorlichting te geven over het gebruik van het geneesmiddel. De overige prestaties kunt u altijd weigeren als u die niet noodzakelijk vindt. Klik op deze link voor een totaal overzicht van de prestaties

Tja. Uitgangspunt van de KNMP is dat apothekers werken op basis van zorgprestaties. Uitgangspunt van de NZa en ZN-leden is toch een andere. Wellicht is er niet goed opgelet tijdens de onderhandelingen?

Punt 5 van de NZa: de overige prestaties kunt u altijd weigeren! De enige die u moet afnemen is de eerste prestatie, de Ter Hand Stelling. Die is noodzakelijk.

25-01-2012 14:26
I.C. van Golen zegt:

ZN en KNMP spreken ook hier niet dezelfde taal : de één heeft het over onderhandelingen (goed verlopen want niet plaatsgevonden) en de ander heeft het over contracten (niet goedgekeurd maar wel getekend).
het zou handig zijn als er in een volgende ronde tolken aanschuiven.

26-01-2012 19:53
D.T. Hendriksz zegt:

Een apotheek met 3% Menzis verzekerden kreeg een AMM zaak aan de broek. Menzis klaagde bij de NZa en de NZa geeft een verzekeraar altijd gelijk. Ongelijk speelveld moet er zijn, anders heb je geen markt. Zegt Henk van vliet. Zegt Theo Langejan.

Het niet-tekenen van contracten is in het licht van dat gegeven geen optie. Tekenen van de contracten zegt dan ook niets over de deugdelijkheid. In de Concentratie kampen werden de maaltijden ook opgegeten, maar dat zei helemaal niets over de kwaliteit van de maaltijden.

Oproep van de NZa om te volstaan met 1ste prestatie, de Ter Hand Stelling, als enig noodzakelijke is opvallend.

Bij onderhandelingen vraagt men altijd naar wat de andere partij belangrijk vindt en gaat contracteren. Heeft de KNMP dit onderdeel van het onderhandelingsproces over het hoofd gezien?

We worden betaald voor zorg was de uitspraak van de KNMP bij het ingaan van de nieuwe fase van honoreren. Niets is minder waar.

We kunnen betaald worden voor zorg moet de nuancering zijn.

27-01-2012 12:28
K.G.J. Schneider zegt:

Sedert de komst van de NMa is er nog nimmer een contractbespreking goed verlopen. Zoals ook de huisartsen weten: de NMa heeft in de zorg niets te zoeken. Zolang het NMa spook rondwaart zal het ook nooit meer wat worden.

27-01-2012 15:09
D.T. Hendriksz zegt:

De NMa dient in de zorg aanwezig te zijn en haar sturende en corrigerende rol te vervullen. Dat is gevolg van keuze van politiek en ambtenarij om de zorg privaat te willen laten invullen.

In andere landen wordt de zorg middels sociale verzekeringen, ziekenfondsen en door het openbaar bestuur ingericht. Inclusief vestigingsbeleid, tariefstellingen e.d. In die landen speelt de NMa geen rol.

Keuze voor private of publieke inrichting heeft zo zijn gevolgen.

De politiek en ambtenarij varen daar wel bij: zo houden ze zichzelf bezig en blijven de verantwoordelijkheid leggen bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en verzekerden.

Lees verslag kamerdebat huisartsen en concurrentie 26 januari 2012: Pia Dijkstra: geen concurrentie tussen huisartsen, maar wel tussen zorgnetwerken. (in die zorgnetwerken zitten ook huisartsen)

Zie daar dan maar eens uit te komen?

We mogen blij zijn dat er een NMa is. Nu moet de NMa nog even de zorgverzekeraars aanpakken. Dat zou pas een bewijs zijn dat de NMa daadwerkelijk onafhankelijk is.

27-01-2012 18:51
D.T. Hendriksz zegt:

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/01/27/beantwoording-kamervragen-over-het-noodgedwongen-stopzetten-van-psychologische-behandeling-door-weigering-aanvullende-zorgverzekering.html

Verplichte leesstof voor alle apotheekhoudenden en belangenbehartigers. Vervang psychologie, GGZ e.d. door apotheken en apothekers en zie waar het schip van de extramurale farmacie naartoe wordt geleid.

Contracteren onder de kostprijs is er in de ogen van de Overheid dus niet bij: het is een kwestie van vervullen van de zorgplicht in combinatie met scherp op de kleintjes letten. En anders gaat men over op selectief contracteren. Alles is toegestaan als het Macrobudget van de Overheid maar niet wordt overschreden.

Dan mag je blij zijn dat de NMa EU wet en regelgeving toepast en wil handhaven. Het is de Minister die uiteindelijk beslist.

28-01-2012 14:32
I.C. van Golen zegt:

de hamvraag blijft toch : waarom worden er op grote schaal contracten getekend die onacceptabel zijn? moet het antwoord echt zijn : omdat NMA en Nza hun macht oneigenlijk aanwenden? dat lijkt me niet , temeer niet omdat die constatering op zich juist lijkt. de reactie moet zijn : wij laten massaal weten dat we die contracten niet lusten/vreten (gebeurt dat nu?) en stellen het bloksgewijs (vanwege de officiele Nma regels) aan de kaak als dat leidt tot oneigenlijke ingrepen. juristen adviseren al langer om de grenzen op te zoeken van de "manoevreerruimte" van de NMA. er lopen meerdere juristen verlangend langs de zijlijn om in het strijdperk te treden tegen de niet te harden druk en dwang binnen de (eerstelijns) zorg.

09-02-2012 16:22
D.T. Hendriksz zegt:

En of we met verlies werken! Amsidine ampullen taxe januari 2012 prijs x, februari 2012 prijs x plus 250 euro!.

Vergoeding Achmea/Agis/DFZ/VGZ coop prijs x. Per 6 stuks ga je zo 250 euro het schip in. Onderhandelen dan maar met Eurocept? Parallel import?

Het wachten is op de KNMP taxe Z index met een koppeling naar de Z index taxe oktober/november 2011. Dan kan je bij aanschrijven zien hoeveel het je gaat kosten en of je door wil gaan.

Wellicht ook een idee voor Ncontrol en soortelijke trics&trucs?

Back to top