Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zuurremmer veroorzaakt longontsteking

PW Magazine 04, jaar 2011 - 27-01-2011
Protonpompremmers of H2-antagonisten verhogen het risico op pneumonie. Dit blijkt uit een meta-analyse van 31 studies.

Patiënten die zuurremmende geneesmiddelen gebruiken hebben een verhoogd risico op het doormaken van een longontsteking. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Katholieke Universiteit van Korea en Harvard [CMAJ; E-publicatie Eom et al. 20 december 2010].

hoestDe ontwikkeling van krachtige zuurremmende geneesmiddelen, waaronder protonpompremmers, heeft de afgelopen veertig jaar gezorgd voor aanzienlijke verbeteringen in de behandeling van zuurgerelateerde klachten van maag, slokdarm en duodenum. Het is mede daardoor de tweede meest gebruikte groep geneesmiddelen wereldwijd. Volgens de experts is deze groep geneesmiddelen veilig maar mogelijke bijwerkingen als gastro-intestinale neoplasie, malabsorptie van nutriënten en vatbaarheid voor infecties stemmen tot zorg. Ook zijn protonpompremmers in verband gebracht met een verhoogd risico op fracturen en besmetting met Clostridium difficile.

Uit diverse studies blijkt een verhoogd risico van luchtweginfecties en pneumonie bij gebruikers van zuurremmende middelen. Waarschijnlijk komt dit doordat deze groep geneesmiddelen de pH in de maag verhogen. Hierdoor kunnen bacteriën uitgroeien en door aspiratie in de luchtwegen terechtkomen. De resultaten van deze studies zijn echter tegenstrijdig.

Omdat protonpompremmers en H2-antagonisten veel gebruikte middelen zijn, is het voor de volksgezondheid belangrijk om hun relatie met pneumonie op te helderen. Vandaar het onderzoek van de Koreanen.

Voor de studie maakten zij gebruik van drie databases: Medline (PubMed), Embase en de Cochrane Library. 31 studies voldeden aan de criteria: acht observationele studies en 23 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. Een meta-analyse van de observationele studies liet een verhoogd risico zien op pneumonie na gebruik van protonpompremmers (oddsratio 1,27) en H2-antagonisten (oddsratio 1,22).

Uit een meta-analyse van de gerandomiseerde trials werd een verhoogd risico gevonden van in het ziekenhuis opgelopen pneumonie na gebruik van H2-antagonisten (oddsratio 1,22). Dit risico vertaalt zich naar ongeveer één geval van pneumonie voor elke tweehonderd in het ziekenhuis opgenomen patiënten die behandeld worden met zuurremmers.

Een kleine kans, maar omdat zuurremmers volgens de auteurs bij 40 tot 70% van de intramurale patiënten worden toegepast, betreft het aanzienlijke absolute aantallen. Zij adviseren daarom om de dosering van zuurremmers af te stemmen op geleide van het effect.

Document acties

Back to top