Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kabinet: uitstel voor integrale bekostiging farmacie

PW Magazine 38, jaar 2011 - 16-09-2011
De bekostiging van farmaceutische zorg zal voorlopig niet worden opgenomen in de integrale bekostiging. Dat blijkt uit de Miljoenennota voor 2012.

De partijen krijgen van minister Schippers van VWS eerst de tijd om ervaring op te doen met vrije tarieven en nieuwe prestaties voor extramurale farmaceutische zorg. Partijen kunnen wel – los van de bekostiging – met elkaar afspraken maken over de integratie van farmaceutische zorg in de ketenzorg.

De minister lijkt hiermee enige rust te creëren in het overgangsjaar naar vrije tarieven. Verder blijkt uit de begroting dat voor apothekers geen extra bezuinigingen op de agenda staan.

In een reactie stelt de KNMP blij te zijn met de invoering van de vrije tarieven, maar benadrukt de koepelorganisatie dat apothekers zonder een elektronische infrastructuur geen goede farmaceutische zorg kunnen leveren.

Hiv-remmers

Het kabinet schrapt maagzuurremmers en hulp bij stoppen met roken uit het basispakket. Verder stelt het kabinet voor bepaalde dure geneesmiddelen, waaronder op termijn hiv-remmers, over te hevelen naar het ziekenhuis. Dit betekent dat patiënten voor dure geneesmiddelen en voorlichting naar het ziekenhuis moeten. Nu kunnen zij hiervoor nog terecht bij de openbare apotheek.

De KNMP maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor grote groepen patiënten. Volgens de koepelorganisatie zijn er andere methoden om te snijden in de zorgkosten, bijvoorbeeld door afschaffing van het preferentiebeleid voor geneesmiddelen die op de absolute bodemprijs zijn beland. Dat zou meer kosten dan het oplevert door het vele extra werk in de apotheken.

Doelmatigheid

Het bevorderen van doelmatig voorschrijven door huisartsen en specialisten blijft ook in 2012 een aandachtspunt. De minister streeft naar € 140 miljoen doelmatigheidswinst: € 110 miljoen door doelmatiger voorschrijven van huisartsen en € 30 miljoen door specialisten.

Apothekers en andere zorgverleners willen de vermijdbare sterfte in de zorg in 2012 met 50% verminderen ten opzichte van 2004. Voor deze ambitie trekt de minister € 3,5 miljoen uit.

Document acties

Back to top