Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Turflijst toont inzet voor veiligheid. KNMP: 'Apothekers op de goede weg'

PW Magazine 03, jaar 2011 - 21-01-2011
Apothekers zijn erg actief bezig met medicatieveiligheid: meer dan 80% van hen werkt extra aan voorkomen van patiëntschade en medicatie-incidenten. Dat blijkt uit de analyse van de turflijsten die apothekers in de week van 8 tot 14 december invulden.
Turflijst toont inzet voor veiligheid. KNMP: 'Apothekers op de goede weg'

In totaal vulden 445 apotheken de turflijst in. Daarop hielden ze precies bij welke interventies ze uitvoerden op het gebied van medicatieveiligheid. Zo bleek bijvoorbeeld dat tijdens de actieweek per apotheek gemiddeld negentien medicijngesprekken plaatsvonden. In 78% van de deelnemende apotheken voerden apothekers medicatiecontroles uit aan de hand van de nierfunctie: gemiddeld negen per apotheek.

Brigit van Soest, programmamanager medicatieveiligheid van de KNMP: “Deze cijfers tonen dat apothekers op de goede weg zijn bij de uitvoering van de aandachtspunten – bijvoorbeeld verstrekking van maagbeschermers bij NSAID’s – in het medicatieveiligheidsprogramma van de KNMP.”

De resultaten van de analyse worden officieel bekendgemaakt bij de presentatie van het Witboek Farmacie op 24 januari in de Rode Hoed in Amsterdam.

Document acties

Reacties

Anoniem
24-01-2011 14:23
zegt:

Verplicht werken zonder beloning. Jan zonder apotheek wil slechts een tarief voor het doosje.

De situatie van de apotheekhoudenden begint steeds meer te lijken op die van gratis dwangarbeiders in een werkkamp. Middels Medisch Tuchtrecht en de IGZ zijn allerlei verplichtingen opgelegd, waar geen beloning tegenover staat.

1.Het dagelijks voor 24 uur nakijken van recepten/medicatieopdrachten en de computeruitdraaien. (1996 primperan casus)

2. Het adviseren als behandelaar.(2006 lithium casus)

3.Het controleren van foute artsenreceptuur.(BNN-Try before you die)

4.Het verzorgeren van de EU en TU (2010 alkeran casus) De EU wordt trouwens wel gehonoreerd, de TU niet.

5. Daarbij komen nu de zeer bewerkelijke richtlijnen medicatieoverdracht. Zelfs het kakelverse Witboek Farmacie beseft niet dat daar ook de NSAID-aankopen in supermarkt&drogist bijhoren.

Het geheel van kwaliteitsregels schreeuwt intussen om inschrijving op naam met een abonnementshonorarium. In 1987 heeft bovengetekende als departementsvoorzitter te Groningen nog tevergeefs gepleit voor het in stand houden van deze machtige verworvenheid. Onze positie ten opzichte van huisartsen is nu tariefrechtelijk duidelijk zorgwekkend te noemen. Het gebrekkige dossierbeheer door huisartsen zal dienen te resulteren in betaald dossierhoudersschap door apotheekhoudenden. Ter bevordering van de medicatieveiligheid.

In plaats van zich te fixeren op de hoogte van het tarief van 2011, zouden apotheekhoudenden een ultieme inspanning moeten doen om een abonnementstarief door de NZA gedefinieerd te krijgen, inhoudende:

1.Controle dagelijkse medicatieverstrekking. (1996 primperan casus)

2.Het adviseren van andere Biggers over de therapie. (2006 lithium casus)

3.Controle off-label on-label gebruik middels de indicatie op het recept.
(artikel 68 Geneesmiddelenwet)

4. Controle EU en TU. Het tarief van de EU kan worden gebruikt voor een medicatie-veiligheidsabonnement.


Het belonen van de apotheekhoudenden via een gedeeltelijk verrichtingentarief en gedeeltelijk abonnementstarief, doet meer recht aan de werkzaamheden in de apotheek en is in lijn met het tariefgebouw van de huisarts. Het is bovendien minder volumegevoelig, hetgeen in een marktomgeving excessen voorkomt.

Anoniem
24-01-2011 16:26
zegt:

JCK hoeft zich geen zorgen te maken.

Het abonnementstarief komt eraan en wel via de Ketenzorg Model NZa/ZN-leden/KNMP. De Hoofdaannemers spreken met de Onderaannemers een lumpsum voor alle handelingen die de betreffende Onderaannemer gaat doen in de Keten. Hoofdaannemers moeten immers een vast bedrag per patiënt bieden aan de zorgverzekeraars. KNMP vecht er nu voor om ook de genees- en hulpmiddelen in het lumpsum tarief voor de Keten te krijgen.

De gemiddelde COPD patiënt gebruikt volgens SFK x euro aan genees-en hulpmiddelen. Idem CVRM, idem Reuma, idem Hartfalen en natuurlijk de gemiddelde DM2 patiënt.

Hoe groot moet een zorggroep zijn om het financiële risico dat de zorgverzekeraar (en de Overheid) niet willen lopen over te nemen zonder zelf het schip in te gaan?

De verzekerde dient zich aan te sluiten bij de grootst mogelijke zorggroep om niet het risico te lopen zorg te worden onthouden of uitstel van zorg te krijgen. Zo moeilijk is dat niet in te zien. De USA gingen ons hierin voor met rampzalige gevolgen voor de patiënten; "managed care hell" wordt deze geschiedenis ook wel genoemd.

En Nederland gaat dit nog eens dunnetjes over doen om te bewijzen dat economische modellen inderdaad voor beide landen gelden.

Daar kan weer op worden gepromoveerd.

Open einde en Ketenzorg met lumpsum gaan niet samen; abonnementstarief is dan de ogenschijnlijke oplossing.

De verzekerden mogen echter tussentijds wisselen van zorggroep en mogen zelfs kiezen voor een zelf samengestelde "keten". Dan krijgen zij te maken met een malus; 80 - 75% vergoed.

Wellicht is de ontwikkeling van een app voor iphone een idee?

Back to top