Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tetracycline: nauwelijks resistentie

PW Magazine 18 / 19, jaar 2011 - 06-05-2011
Staphylococcus aureus blijkt nauwelijks resistent te worden tegen tetracyclines, na langdurig gebruik van deze groep anti­biotica bij acne. Dit concluderen Amerikaanse onderzoekers. Resistentie tegen clindamycine en erytromycine kwam wel vaak voor.
Tetracycline: nauwelijks resistentie

Langdurig gebruik van tetracyclines voor acne leidt niet tot resistentie van Staphylococcus aureus tegen deze groep antibiotica. Wel verlaagt deze behandeling de prevalentie van kolonisatie met S. aureus. Dit blijkt uit onderzoek van de University of Pennsylvania School of Medicine in Philadelphia.

Staphylococcus aureus komt bij ongeveer 40% van de bevolking van nature voor op de huid en in de neus. De meeste dragers worden niet ziek van de bacterie. Wanneer deze bacterie het lichaam binnendringt, bijvoorbeeld door wondjes of bij operaties, kan het huidinfecties of systemische infecties veroorzaken, zoals sepsis of longontstekingen.

Resistentie tegen antibiotica is een groot probleem. Een bijzonder type van de bacterie, de beruchte meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA), is ongevoelig voor diverse soorten antibiotica. Vooral in ziekenhuizen en verpleeghuizen, plekken waar veel antibiotica wordt gebruikt, kan de bacterie tot flinke uitbraken leiden.

Bij acne worden antibiotica soms langdurig gebruikt. Dragers van S. aureus lopen hierbij het risico om resistentie te ontwikkelen.

De Amerikaanse onderzoekers hebben bij 83 patiënten met acne onderzocht hoe vaak kolonisatie met S. aureus voorkwam (in neus en keel) en of de bacterie resistent was tegen onder meer tetracyclines, clindamycine en erytromycine [Arch Dermatol. E-publicatie Fanelli et al. 11 april 2011]. S. aureus kwam voor bij 36 patiënten (43%) en bij 2 van de 83 patiënten (2%) kwam MRSA voor. Bij 20 patiënten kwam S. aureus alleen voor in de keel, bij 9 alleen in de neus en bij 7 op beide plekken. Wanneer antibioticagebruikers met niet-gebruikers worden vergeleken, bleek de prevalentie-oddsratio voor de kolonisatie met S. aureus 0,16 te zijn na een tot twee maanden antibioticablootstelling.

Na twee maanden blootstelling liep de prevalentie-oddsratio op naar 0,52, hoewel dit niet statistisch significant was. Veel isolaten van S. aureus bleken resistent tegen clindamycine en erytromycine (respectievelijk 40% en 44%), vooral de neusisolaten. Minder dan 10% van de isolaten bleek resistent tegen tetracycline-antibiotica.

De onderzoekers hebben niet gekeken naar het voorkomen van resistentie voor Propionibacterium acnes, een andere bacterie die bij acne voorkomt.

Document acties

Back to top