Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Talentvolle farmacie-onderzoeker wint twee prijzen

PW Magazine 43, jaar 2010 - 29-10-2010
Onderzoeker Arief Lalmohamed heeft in een week tijd twee prijzen gewonnen. Hij ontving de KNMP-prijs (€1000) en de PhD Mozaïekbeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (€200.000).

Waarom heeft u de prijzen gewonnen?

“De KNMP-prijs heb ik gewonnen voor mijn onderzoek op het gebied van farmaco-epidemiologie en wegens het cum laude behalen van mijn farmaciemaster. De Mozaïekbeurs is een subsidieprogramma van het NWO voor talentvolle allochtone afgestudeerden. Hiermee kan ik de komende vier jaar promotie-onderzoek doen aan de Universiteit Utrecht.”

Hoe gaat u het geld besteden?

“Als onderzoeker wil je de resultaten van je onderzoek presenteren op internationale congressen. Ik wil de maatschappij daarmee van dienst zijn. Omdat aan deze congressen kosten zijn verbonden zou ik het geld van de KNMP bijvoorbeeld daarvoor kunnen gebruiken. Het geld van de Mozaïekbeurs vormt voor een groot deel mijn salaris voor de komende vier jaar. Wat overblijft kan ik voor mijn onderzoek begroten.”

Waar gaat uw promotie-onderzoek over?

“Ik ga onder meer een methode ontwikkelen om het overlijdensrisico van patiënten met een nieuwe heup of knie te voorspellen. De operatie voor het plaatsen van een heup- of knieprothese is ingrijpend en kan soms fataal verlopen. Geneesmiddelgebruik speelt hierbij ook een rol. Antithrombotica worden tijdens de operatie gebruikt ter voorkoming van trombose of longembolieën maar kunnen ook levensbedreigende bloedingen veroorzaken. Uit mijn onderzoek moet duidelijk worden wie de hoogrisicopatiënten zijn en wanneer de complicaties optreden.”

Document acties

Back to top