Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Specialisten gaan doelmatiger voorschrijven

PW Magazine 15, jaar 2011 - 05-04-2011
De Orde van Medisch Specialisten (OMS) gaat doelmatig en veilig voorschrijven van geneesmiddelen bevorderen. Een leidraad hiervoor overhandigde OMS-voorzitter Frank de Grave vorige week aan minister Edith Schippers (VWS) tijdens de Lentebijeenkomst van de Orde.

Met de Leidraad doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen wil de OMS, conform afspraken met minister Schippers, de kosten voor medicijngebruik verminderen. De patiëntveiligheid kan verbeteren als specialisten terughoudend zijn in het voorschrijven van geneesmiddelen waarvan de gezondheidswinst nauwelijks opweegt tegen de verwachte bijwerkingen.

Het algemene uitgangspunt in de leidraad is ‘goedkoop waar het kan, duur als het moet’. De OMS geeft in het document bijvoorbeeld de voorkeur aan het voorschrijven van generieke middelen. Ook wil de Orde dat specialisten meer kostenbewust werken. Dat kan door in de elektronische voorschrijfsystemen of het geneesmiddelformularium bij een geneesmiddel de prijs en mogelijke alternatieven te vermelden.

Verder wil de Orde dat bij opname in het ziekenhuis de thuismedicatie van een patiënt zo veel mogelijk gehandhaafd blijft. Vindt er wel substitutie plaats, dan moet de patiënt bij ontslag weer overgezet worden op zijn oude medicatie om dubbel gebruik van de oude en nieuwe medicatie te voorkomen.

Daarnaast pleit de Orde voor een betere communicatie met de huisarts. Specialisten dienen huisartsen door te geven waarom de patiënt is overgezet op een duurder middel.

De leidraad is te vinden op de site van de OMS.

Document acties

Back to top