Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Schippers: wet tegen fusie verzekeraar en zorgaanbieder

PW Magazine 05, jaar 2011 - 27-01-2011
Minister Edith Schippers (VWS) wil fusies tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders wettelijk verbieden. Om dit voorstel in Brussel te toetsen, kaart de minister de plannen het komend voorjaar aan bij de Europese Commissie.

De minister maakt een en ander duidelijk in een brief aan de Tweede Kamer. Zorginkoop moet zuiver zijn, onderstreept de minister. “Zorgverzekeraars geven, in het belang van hun verzekerden, alle aanbieders een eerlijke kans. Ik ben van mening dat de zuiverheid van die afweging wordt verstoord als een zorgverzekeraar directe financiële belangen heeft bij een zorgaanbieder.”

Voor 1 september dit jaar wil Schippers het wetsvoorstel aanbieden aan de Raad van State. Overigens wil de minister de mogelijkheid voor uitzonderingen openlaten, bijvoorbeeld als een fusie nodig is voor het ontwikkelen van een innovatief zorgaanbod.

Onduidelijk is in hoeverre het ministerie ook bestaande situaties wil aanpakken, waarbij zorgverzekeraar en zorgaanbieder eerder zijn gefuseerd. Het ministerie kan daar voorlopig nog geen uitsluitsel over geven, aldus een woordvoerder.

Document acties

Back to top