Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Crisis maakt apotheker klantgerichter

PW Magazine 38, jaar 2010 - 14-09-2010
Apothekers zijn door de financiële problemen commerciëler en klantgerichter gaan werken. Maar door de toegenomen werkdruk zijn apothekersassistenten steeds ontevredener. Dat blijkt uit de arbeidsmarktmonitor van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).
De omzetgroei van apotheken loopt fors achter op de groei van het aantal recepten dat ze afleveren. 50% van de apothekers verwacht bovendien een omzetdaling in 2010. In 2009 was de gemiddelde omzet van een openbare apotheek nog zo’n € 2,7 miljoen. Volgens 95% van de apothekers die kampen met een omzetdaling is het preferentiebeleid daarvan de oorzaak. De SBA maakt deze cijfers bekend in de Arbeidsmarktmonitor 2009-2010, een tweejaarlijks onderzoek naar de situatie van de arbeidsmarkt, scholing en het personeelsbeleid.

Gevolg van de achterblijvende omzet is dat apothekers steeds meer onderlinge concurrentie ervaren. Apothekers spelen hierop in door de apotheek steeds meer te profileren als een onderneming die is gericht op begeleiding en advies. Apotheekmedewerkers zijn de afgelopen twee jaar meer tijd gaan besteden aan farmaceutische patiëntenzorg, medicatiebegeleiding, spreekuren en zelfzorgmiddelen. 78% van de apothekers geeft aan dat door deze werkzaamheden er behoefte is aan scholing in communicatieve vaardigheden (58% in 2008), 44% aan commerciële vaardigheden (27% in 2008) en 57% heeft behoefte aan scholing in klantgerichtheid (27% in 2008).

Volgens 79% van de apothekers is de werkdruk en daarmee de ontevredenheid onder apotheekmedewerkers de afgelopen twee jaar gestegen. Oorzaak van de toegenomen druk is waarschijnlijk overwerk: 81% van de apothekersassistenten werkte in 2008 weleens of regelmatig over. In 2010 is dit percentage gestegen naar 91. Van de apothekersassistenten geeft 79% aan dat de werkdruk inderdaad is toegenomen ten opzichte van twee jaar geleden.

In de openbare apotheek werken gemiddeld 14,5 medewerkers (9,5 fte). Dat komt neer op ongeveer 28.400 werknemers (18.000 fte) in de gehele apotheekbranche. Zowel in aantallen werknemers (+12%) als in fte’s (+8%) groeide de apotheekbranche tussen 2008 en 2010.

De SBA verwacht dat de werkgelegenheid niet meer groeit of zelfs afneemt in de komende jaren. Dat terwijl de vraag naar geneesmiddelen en andere farmaceutische producten toeneemt. Oorzaak van de afnemende werkgelegenheid is de hoge uitstroom van personeel: in fte’s is de uitstroom per apotheek in het laatste halfjaar van 2009 groter dan in heel 2008.

Daarnaast heeft in 2010 nog maar 8% van de apothekers een of meerdere vacatures openstaan voor assistenten, tegen 22% in 2008. Ook steeg het personeelsoverschot: 16% van de apotheken heeft in 2010 te veel personeel in dienst in verhouding tot de omzet. 78% van de apothekers geeft aan door het preferentiebeleid geen nieuwe werknemers te kunnen aannemen. Apothekers zullen volgens de SBA met hun personeelsbeleid meer moeten inspelen op de inzetbaarheid en de ontwikkeling van medewerkers, bijvoorbeeld door meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Document acties

Back to top