Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Registratie dronedaron gehandhaafd

PW Magazine 43, jaar 2011 - 28-10-2011
De baten-risicobalans van Multaq (dronedaron) blijft positief voor een beperkte patiëntenpopulatie met paroxysmaal of persisterend atriumfibrilleren.

Dit concludeert het CHMP op basis van beschikbare klinische gegevens. De registratie van Multaq wordt daarom gehandhaafd, wel met aanscherping van de productinformatie. Onderzoek stelde eerder vast dat Multaq een verhoogd risico op ernstige lever- en longziekten en cardiovasculaire aandoeningen geeft. Om het risico verder te beperken dient Multaq alleen te worden voorgeschreven als tweedelijnsbehandeling en deze behandeling moet regelmatig worden gemonitord. De arts dient gestarte behandelingen met de patiënt te evalueren.

Bron: CBG

Document acties

Back to top