Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Rechter verhoogt apotheektarief niet

PW Magazine 36, jaar 2010 - 10-09-2010
Volgens het College van Beroep van het Bedrijfsleven hebben apothekers recht op een kostendekkend tarief.

Desondanks verhoogt de rechter de receptregelvergoeding niet.

De rechter deed 1 september in hoger beroep uitspraak in de zaak die de KNMP had aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het apotheektarief 2009. De NZa is van mening dat bij de berekening van de vergoeding een apotheker naast het norminkomen voldoende marge over heeft. Maar volgens de KNMP hebben apotheken helemaal ‘geen vet meer op de botten’.

De rechter erkent dat er in 2009 onvoldoende marge was voor apothekers, maar verhoogt desondanks de receptregelvergoeding niet. Voor de KNMP is dit onbegrijpelijk, zo stelt de koepelorganisatie in een uitgebreide reactie.

Een belangrijk onderdeel van de uitspraak is dat volgens de rechter de tarieven die de NZa vaststelt kostendekkend moeten zijn. Bij de vaststelling van de receptregelvergoeding gaat de NZa echter uit van een fictieve apotheek. Volgens de KNMP is dit onterecht omdat de NZa geen rekening houdt met de grote regionale verschillen in allerlei kosten – zoals huisvesting – en inkoopvoordelen. Diverse apotheken halen door deze omstandigheden niet eens het norminkomen.

De rechtbank geeft volgens de KNMP met deze uitspraak wel duidelijke aanknopingspunten om aan de bel te trekken bij de NZa en zorgverzekeraars. De inzet van de KNMP is hierbij dat alle apothekers inderdaad het kostendekkende tarief krijgen waarop ze volgens het college recht hebben.

Document acties

Back to top