Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer vergiftigingen met paracetamol

Rapport evalueert zelfzorgmiddelen

PW Magazine 42, jaar 2010 - 18-10-2010
De vrije verkoop van paracetamol is gestegen en parallel hieraan steeg het percentage vergiftigingen door dit middel. Dit is één van de conclusies uit de Evaluatie Zelfzorggeneesmiddelen van onderzoeksinstituut Nivel.
Meer vergiftigingen met paracetamol

Of de stijging van deze vergiftigingen ook daadwerkelijk komt door de grotere omzet van paracetamol is nog de vraag, volgens Nivel-onderzoeker Liset van Dijk. “Dat gaan we nog uitzoeken. Mogelijk speelt de verpakkingsgrootte hierbij een rol.”

Ook is onduidelijk of er een verband is met de invoering van de Geneesmiddelenwet in 2007, waarna de omzet van de paracetamolverkoop flink steeg, zegt Van Dijk. “Want de stijging van het aantal paracetamolvergiftigingen zette al voor 2007 in”.

De onderzoekers vroegen zich af of de indeling van zelfzorgmiddelen in de drie categorieën AV, UAD en UA, die van kracht is sinds de invoering van de Geneesmiddelenwet in 2007, leidde tot veranderingen in gebruik en veiligheid. Verder keken ze hoe apothekers en drogisten omgaan met de wettelijke verplichting om verantwoorde zorg te leveren bij de verkoop van zelfzorgmiddelen.

Ze kwamen tot de conclusie dat apothekers en drogisten consumenten nog actiever moeten voorlichten. Consumenten blijken risico’s van zelfzorggeneesmiddelen niet altijd goed in te schatten. Klanten waarderen de informatie die ze bij apothekers en drogisten over zelfzorgmiddelen krijgen, vooral informatie van de apotheek, komt uit het onderzoek naar voren.

Het Nivel werkte voor dit rapport samen met prof. dr. Marcel Bouvy van het SIR Institute in Leiden. Voor het onderzoek is een peiling gehouden binnen het consumentenpanel gezondheidszorg van het Nivel. Verder droegen vertegenwoordigers van diverse veldpartijen bij aan het onderzoek: KNMP, Centraal Bureau Drogisterijen, CBG, Consumentenbond, IGZ, NPCF en Neprofarm.

Het rapport is te vinden op www.nivel.nl.

Document acties

Back to top