Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Quadrupeltherapie beter bij eradicatie H. pylori

PW Magazine 11, jaar 2011 - 07-03-2011
Quadrupeltherapie werkt beter bij het uitroeien van Helicobacter pylori dan tripeltherapie. Dat blijkt uit een onderzoek dat The Lancet online heeft gepubliceerd.

Door de toenemende antibioticaresistentie neemt de effectiviteit van tripeltherapie – omeprazol, amoxicilline en claritromycine – al enige jaren af.

Peter Malfertheiner en zijn collega-onderzoekers wilden daarom uitzoeken of quadrupeltherapie – omeprazol, bismut, tetracycline en metronidazol – effectiever is.

Zij vergeleken beide behandelingen bij 440 patiënten die waren geïnfecteerd met H. pylori. Van de patiënten kregen er 222 een week tripeltherapie; 218 patiënten kregen tien dagen quadrupeltherapie. Vier en acht weken na de behandeling werd getest of de bacterie nog aanwezig was. De bacterie bleek niet meer aantoonbaar te zijn bij 55% van de patiënten in de tripelgroep en bij 80% van de patiënten in de quadrupelgroep. De bijwerkingen waren in beide groepen vergelijkbaar.

Verder bestudeerden de onderzoekers specifiek het effect van de twee behandelingen op bacteriën die resistent waren tegen claritromycine of metronidazol. Opvallend daarbij was dat bij de aanwezigheid van claritromycineresistentie de werkzaamheid van tripeltherapie afnam, terwijl metronidazolresistentie de effectiviteit van de quadrupeltherapie nauwelijks beïnvloedde.

De onderzoekers concluderen daarom dat in gebieden waar claritromycineresistentie veel voorkomt, quadrupeltherapie als eerstelijnsbehandeling moet worden overwogen wanneer eradicatietherapie van H. pylori geïndiceerd is.

Document acties

Reacties

Anoniem
09-03-2011 14:22
zegt:

U schrijft: "Quadrupeltherapie werkt beter bij het uitroeien van Helicobacter pylori dan tripeltherapie."

En vervolgens: "Vier en acht weken na de behandeling werd getest of de bacterie nog aanwezig was. Dat bleek het geval te zijn bij 80% van de patiënten in de quadrupelgroep en bij 55% in de tripelgroep."

Als de bacterie meer aanwezig blijft bij de quadrupeltherapie lijkt me dat niet beter werken.

Dit staat in de originele samenvatting (uw link):

"In the intention-to-treat population (n=440), eradication rates were 80% (174 of 218 participants) in the quadruple therapy group versus 55% (123 of 222) in the standard therapy group (p<0·0001)."

Anoniem
09-03-2011 15:04
zegt:

Dank voor uw reactie. Inmiddels hebben we de fout hersteld.

Redactie Pharmaceutisch Weekblad

Anoniem
09-03-2011 17:37
zegt:

Helaas redactie, u heeft de fout niet goed hersteld. Want u heeft gewoon de cijfers omgedraaid maar spreekt nog steeds over het percentage patienten waarbij de H. pylori werd aangetroffen. Eradicatie betekent juist dat de bacterie NIET meer wordt aangetroffen. De juiste weergave is dus dat H.pylori aan het eind van het onderzoek niet meer aantoonbaar was bij 80% van de patienten in de groep met viervoudige therapie, en bij 55% van de patienten in de groep met drievoudige therapie ...

Anoniem
11-03-2011 10:59
zegt:

De fout is nu definitief hersteld.

Redactie Pharmaceutisch Weekblad

Back to top