Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

QT-verlenging door citalopram

PW Magazine 48, jaar 2011 - 02-12-2011
Het antidepressivum Cipramil (citalopram) geeft een dosisafhankelijke verlenging van het QT-interval en ventriculaire aritmie.

Hiervoor waarschuwt de firma Lundbeck in een brief aan zorgverleners. De QT-verlenging blijkt uit een klinische studie en uit postmarketing-meldingen. Studies lieten verder zien dat doseringen boven 40 mg per dag geen extra voordeel gaven. Daarom is besloten de maximale dagdosering te verlagen. Voor ouderen en patiënten met verminderde leverfunctie is de maximale dosering verlaagd naar 20 mg per dag. De firma past de productinformatie aan. Vanwege het risico op onttrekkingsverschijnselen moeten patiënten hun behandeling met citalopram niet zonder overleg met arts of apotheker stoppen of wijzigen. Lundbeck vraagt zorgverleners de behandeling van patiënten die meer dan de maximale dagdosering krijgen, opnieuw te evalueren en op grond hiervan geleidelijk te verlagen.

Bron: CBG

Document acties

Back to top