Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Programma voor farmacie in ketenzorg

PW Magazine 01 / 02, jaar 2011 - 03-01-2011
De Stichting Implementatie & Validatie Patiënteninformatie (SIVP) heeft een computerprogramma ontwikkeld voor het organiseren van farmacie in ketenzorg. Met dit Managed Care Center (MCC) kunnen apothekers zorgplannen maken en meetbare resultaten leveren aan onder andere zorgverzekeraars.
Programma voor farmacie in ketenzorg

Het programma, dat op dit moment wordt getest, is een initiatief van de Stichting Implementatie & Validatie Patiënteninformatie (SIVP). Daarin zijn vertegenwoordigd de Stichting Uitgifte Informatie, Euroned, Microbais Automatisering, Caresoft en SLS Communicatiediensten.

De betrokken partijen willen met het MCC onder meer inspelen op de deelname van de farmacie aan de integrale bekostiging. Iedere apotheek kan het MCC koppelen aan zijn apotheekinformatiesysteem (AIS) en er zorgplannen mee vastleggen.

Patiënten werken met het MCC zelf mee aan de opbouw van zorgdossiers. De apotheek vraagt hen ervaringen met medicatie te delen. Dat kan via e-mail, telefoon of aan de balie. Een en ander wordt vervolgens vastgelegd in het AIS. Zonodig kunnen rapportages worden verzonden aan zorgverzekeraars, andere zorgverleners of bijvoorbeeld een trombosedienst of het Lareb.

“Het systeem is toepasbaar in groepsverband of voor zelfstandige apotheken”, legt Lucas Tessemaker van SLS Communicatiediensten uit. “En het MCC levert rapportages op diverse niveaus.”

PharmaPartners

De enige grote partij die zich nog niet bij het initiatief heeft aangesloten is PharmaPartners. Dat bedrijf is goed voor ongeveer 50% van de markt. “Ik vind het prima dat er nieuwe initiatieven zijn”, zegt directeur Robi Nederlof. “Maar wij hebben al vijftien jaar ons eigen Elektronisch Farmaceutisch Dossier en laten dit systeem aansluiten op de toekomstige situatie.”

Het MCC wordt op dit moment getest bij een apotheek in Vught. Het is de bedoeling dat het in de eerste helft van 2011 landelijk wordt uitgerold. Wat het programma zal kosten, is nog niet bekend gemaakt.

De initiatiefnemers hebben de KNMP gevraagd mee te werken aan het programma. “De KNMP ontwikkelt veel materiaal voor diverse doelgroepen”, onderstreept Tessemaker. "Dit is een kans om de richtlijnen en andere plannen voor de apotheken te laten aansluiten bij de praktijk.”

Het KNMP-hoofdbestuur is goed te spreken over het MCC. “De bij een presentatie aanwezige hoofdbestuursleden waren zonder uitzondering enthousiast”, maakt hoofdbestuurslid Paul Haarbosch duidelijk. “We zullen binnenkort met een officieel standpunt naar buiten komen.”

Document acties

Back to top