Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Levering niet-geregistreerd geneesmiddel geen probleem

PW Magazine 43, jaar 2011 - 20-10-2011
Geneesmiddelen die in Nederland niet zijn geregistreerd, zijn eenvoudig te bestellen via internetapotheken in het buitenland. Dat blijkt uit de prijswinnende scriptie van rechtenstudent Alicia Schalkwijk over de gevaren van geneesmiddelen op internet.

Levering op een adres in Nederland van hier niet-geregistreerde geneesmiddelen blijkt geen probleem. Voor bepaalde geneesmiddelen vragen de internetapotheken wel een recept, maar dat is vaak eenvoudig via dezelfde website te verkrijgen van een ‘arts’, meestal tegen bepaalde kosten. Voor zo’n recept hoeft de bezoeker alleen een formuliertje te zenden, dat bovendien vooraf al is ingevuld.

Het zijn enkele conclusies uit het eigen empirisch onderzoek van prijswinnaar Alicia Schalkwijk, master-student Europees recht aan de Universiteit Utrecht. Zij bezocht diverse internetapotheken binnen en buiten de EU.

Schalkwijk won de vijfde editie van de Internet Scriptieprijs voor haar scriptie Geneesmiddelenverkoop op internet: de gevaren voor de gezondheid van Europese burgers, de inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van farmaceuten en schadevergoedingsmogelijkheden. Zij ontving de prijs, een initiatief van advocatenkantoor Brinkhof en internetprovider XS4ALL, op 13 oktober op het Symposium Internet en Recht in Amsterdam. Volgens de jury behandelt de winnende scriptie een onderwerp met zeer grote maatschappelijke impact.

Apothekers

In haar scriptie doet Schalkwijk diverse aanbevelingen om de situatie op internet aan te pakken. Zij stelt voor toezicht en controle op geneesmiddelenreclame via internet te verbeteren en de douanecontrole op geneesmiddelen aan te scherpen.

Ook concludeert zij dat de privacy van patiënten beter moet worden gewaarborgd als zij vragen stellen aan assistenten van de huisarts en aan apothekers. Dit om te voorkomen dat patiënten op internet hun vragen aan online-dokters stellen, waar zij meer privacy ervaren.

Voor zorgverzekeraars ziet Schalkwijk een taak om de burgers te informeren over de gevaren van het bestellen van geneesmiddelen via internet. De schade als gevolg van nep- en namaakgeneesmiddelen die niet te verhalen is op de internetapotheken en producenten blijkt uiteindelijk vaak voor rekening te zijn van de zorgverzekeraar.

Verder wijst Schalkwijk er op dat patiënten de geneesmiddelen wellicht niet via internet zouden bestellen wanneer de procedures voor de toelating van geneesmiddelen sneller en eenvoudiger zouden zijn. Geneesmiddelen zouden zo toegankelijker worden via de reguliere kanalen.

 

Document acties

Back to top