Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Positief advies tegafur + gimeracil + oteracil

PW Magazine 04, jaar 2011 - 26-01-2011
Het CHMP heeft ook positief geadviseerd over Teysuno (tegafur + gimeracil + oteracil), dat bedoeld is voor patiënten met gevorderd maagcarcinoom indien gecombineerd met cisplatine.

Tegafur is een prodrug van fluorouracil; gimeracil en oteracil zijn modulatoren van het fluorouracilmetabolisme. fluorouracil remt onder meer de DNA-synthese waardoor prolifererende cellen afsterven. Voordeel van Teysuno is de dagelijkse orale inname waardoor ziekenhuisopname (parenterale toediening van fluorouracil) niet nodig is. De combinatie Teysuno+cisplatine is niet inferieur aan behandeling met fluorouracil+cisplatine voor onder meer algehele overleving en progressievrije overleving. De meest gangbare bijwerkingen zijn anemie, neutropenie, braken, diarree, buikpijn en anorexie.

Document acties

Back to top