Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Positief advies Rasilamlo

PW Magazine 12, jaar 2011 - 25-03-2011
De CHMP oordeelde positief over Rasilamlo (aliskiren+amlodipine).

Dit combinatiemiddel is uitsluitend bedoeld voor volwassenen met essentiële hypertensie, bij wie de bloeddruk niet afdoende gereguleerd kan worden met aliskiren of amlodipine. De filmomhulde tabletten bevatten de calciumantagonist amlodipine en de renineremmer aliskiren. Aliskiren gaat de omzetting tegen van angiotensinogeen in angiotensine I, waardoor uiteindelijk de vorming van het vasoconstrictief werkende angiotensine II geremd wordt. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hypotensie en perifeer oedeem.

Document acties

Back to top