Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Positief advies paliperidon

PW Magazine 04, jaar 2011 - 26-01-2011
Xeplion (paliperidon) heeft goedkeuring van het CHMP gekregen voor behandeling van patiënten met schizofrenie.

Het is een depotpreparaat bedoeld voor de onderhoudstherapie nadat een patiënt is gestabiliseerd met paliperidon of risperidon. Paliperidon is een metaboliet van risperidon en is een antagonist van D2- en 5-HT2A-receptoren. Bij ongeveer 10% van de patiënten treedt als bijwerking insomnia en hoofdpijn op. Verder kunnen ook parkinsonachtige bijwerkingen en gewichtstoename optreden.

Document acties

Back to top