Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Positief advies Hizentra

PW Magazine 12, jaar 2011 - 25-03-2011
Het CHMP heeft positief geadviseerd over Hizentra (humaan normaal immunoglobu­line), 200 mg per ml oplossing voor sub­cutane toediening.

Het is een substitutie­therapie bij primaire immunodeficiëntie­syndromen en voor patiënten met myeloom of chronische lymfatische leukemie met ernstige secundaire hypogamma­globulinemie en recidiverende infecties. Humaan normaal immunoglobuline bestaat voornamelijk uit immunoglobuline G met een breed spectrum aan antilichamen uit de normale populatie. Het product is gemaakt uit samengevoegd plasma van minimaal duizend donoren.

Document acties

Back to top