Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PharmaPartners: ‘Thuisapotheek misleidt huisartsen in werving’

PW Magazine 33 / 34, jaar 2011 - 04-08-2011
De Thuisapotheek suggereert in een acquisitie onder huisartsen onterecht een samenwerking met PharmaPartners. Dat stelt de leverancier van softwaresystemen in een bericht dat ze vorige week stuurde aan alle Medicom-gebruikers.

Volgens PharmaPartners benadert De Thuisapotheek huisartsen telefonisch en per brief met het aanbod een elektronische koppeling te realiseren tussen Medicom en het apotheekinformatiesysteem van De Thuisapotheek. Via deze koppeling kunnen recepten digitaal worden doorgestuurd naar De Thuisapotheek. Door de manier waarop de brief is opgesteld en het gebruik van een standaardformulier van de website van PharmaPartners zou De Thuisapotheek de indruk wekken dat hierover afspraken zijn gemaakt met PharmaPartners. De leverancier van softwaresystemen ontkent dit. Het bedrijf is niet op de hoogte van deze actie en heeft ook geen adressen ter beschikking gesteld. De Thuisapotheek werkt niet met Pharmacom en is dus geen klant van PharmaPartners.

Medicatiebewaking

De Thuisapotheek laat in een reactie weten in de afgelopen vijf jaar met artsen koppelingen te hebben gerealiseerd – waaronder koppelingen met PharmaPartners. “In deze tijd hebben wij regelmatig contact gehad met PharmaPartners. We hebben de werkwijze voor de koppelingen samen met PharmaPartners opgezet”, aldus een woordvoerder van De Thuisapotheek.

Verder stelt De Thuisapotheek niet te beschikken over adressen van Medicom-gebruikers. “Als een arts aangeeft een koppeling te willen dan vragen wij naar het systeem van de arts.” De werkwijze is als volgt: een patiënt meldt zich aan bij De Thuisapotheek en deze vraagt de patiënt naar zijn huisarts. Vervolgens wijst De Thuisapotheek de huisarts op de mogelijkheid van de koppeling.

De Thuisapotheek biedt huisartsen volgens PharmaPartners een standaard Edifact-koppeling die receptuitwisseling met apotheken buiten het Pharmacom/Medicom-cluster mogelijk maakt. De Thuisapotheek maakt daarmee geen deel uit van het cluster en de huisarts deelt via deze koppeling geen actueel medicatie-overzicht of andere voor medicatiebewaking relevante gegevens.

 

 

Document acties

Back to top