Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nut van lavage bij CF ter discussie

PW Magazine 39, jaar 2011 - 30-09-2011
Therapie uitgaande van de resultaten van broncho-alveolaire lavage bij 5-jarige kinderen met cystische fibrose, leidde niet tot een lagere prevalentie van infectie met P. aeruginosa. Ook leverde deze geen lagere totale score van CF-computertomografie op, vergeleken met de standaardtherapie.

Dit blijkt uit een Australische studie onder 170 kinderen [JAMA. 2011;306(2):163-171].

Kinderen met cystische fibrose (CF) die vroegtijdig longontstekingen krijgen, vooral door Pseudomonas aeruginosa, lopen een verhoogd risico te overlijden. De nauwkeurige diagnose van P. aeruginosa in niet-hoestende patiënten is echter lastig. Kweken op basis van orofaryngeale monsters worden veel gebruikt maar hebben een beperkte sensitiviteit en variabele specificiteit voor het aantonen van pathogenen in de lagere luchtwegen.

longenBroncho-alveolaire lavage (BAL) is een diagnostische methode om materiaal te verkrijgen uit de kleinste luchtwegen, wanneer kleine kinderen met CF geen sputum kunnen produceren. Bewijs voor de klinische effectiviteit bij CF ontbreekt echter nog.

Uit een eerdere Australische studie bleek dat 30% van de kinderen tussen 5 en 8 jaar met CF een infectie met P. aeruginosa had. Op volwassen leeftijd zijn zelfs 80% van de CF-patiënten met deze bacterie besmet. Indien vroegtijdig behandeld, vindt eradicatie plaats van P. aeruginosa. Maar als de bacterie eenmaal is genesteld, zal volledige eliminatie niet meer mogelijk zijn. Dit leidt dan tot longschade, verminderde longfunctie en tot een intensivering van de behandeling. Vroegtijdige opsporing en behandeling van P. aeruginosa is dus erg belangrijk.

Van de 170 kinderen in de huidige studie hebben 157 het onderzoek afgemaakt. Op de leeftijd van 5 jaar bleken acht van de 79 kinderen (10%) in de groep die behandeld was op basis van de BAL-resultaten, en negen van de 76 kinderen (12%) die de standaardbehandeling kregen, geïnfecteerd te zijn met P. aeruginosa (risicoverschil -1,7%). De gemiddelde CF-computertomografie scores waren respectievelijk 3,0% en 2,8%.

Document acties

Back to top