Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Hartrisico bij gebruik protonpompremmers

PW Magazine 39 / 40, jaar 2010 - 24-09-2010
Protonpompremmers (PPI’s) verhogen bij recente hartinfarctpatiënten het risico op een cardiovasculair event met een derde.

Dit concluderen Deense onderzoekers na een studie onder 56.000 patiënten [Ann Intern Med 2010;153(6):378-86].

Eerdere studies lieten al een risico op cardiovasculaire bijwerkingen zien bij patiënten die PPI’s combineerden met clopidogrel (Plavix). CBG, KNMP en NHG adviseren daarom (es)omeprazol niet te combineren met clopidogrel.

De Deense studie laat zien dat PPI’s onafhankelijk van clopidogrelgebruik het risico op een cardiovasculaire complicatie verhogen. Binnen een maand na ziekenhuisontslag hadden patiënten die een PPI gebruikten, maar geen clopidogrel, 29% meer kans op een cardiovasculaire complicatie dan patiënten die geen PPI gebruikten. Het risico was exact hetzelfde bij patiënten die de PPI met clopidogrel gebruikten.

Document acties

Back to top