Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NVIC: meer vergiftigingen door geneesmiddelen

PW Magazine 35 / 36, jaar 2011 - 15-08-2011
Opvallend meer mensen liepen afgelopen jaar vergiftigingsverschijnselen op door misbruik van geneesmiddelen.

Het aantal hulpvragen over vergiftiging door ADHD-medicatie steeg in 2010 met 34%, naar 627 gevallen. Gebruik van het hoestmiddel dextromethorfan leidde bijna tot een verdubbeling van klachten, van 39 in 2009 naar 75 in 2010. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Deskundigen menen dat dergelijke trends verband houden met experimenteergedrag van de jeugd. Zo is experimenteren met nootmuskaat als hallucinerend middel waarschijnlijk een hype. Van twee vergiftigingen in 2008, via tien in 2009, steeg het aantal intoxicaties met nootmuskaat tot 31 in 2010.

Meldingen over mogelijke vergiftigingen met drugs hadden vooral betrekking op cocaïne en ghb. Op afstand volgden xtc, cannabis en amfetamine.

Verder steeg het aantal meldingen van vergiftigingen door paddo’s – in 2009 sterk gedaald – weer flink.

Opmerkelijk genoeg komen bij het NVIC steeds minder meldingen binnen over alcoholvergiftiging bij jongeren. Dat lijkt in tegenspraak met berichten over toenemend coma-zuipen. Volgens het NVIC komt dit waarschijnlijk omdat huisartsen inmiddels zo bekend geraakt zijn met alcoholvergiftingen dat ze minder vaak het NVIC bellen voor advies.

Document acties

Reacties

Anoniem
15-08-2011 15:49
zegt:

DE drogisten hebben in 2010 nog vrij spel gehad met hun dextromethorfen.

--

3 mei 2010 - Uitspraak Raad van State in dextromethorfan-zaak

Het CBG heeft terecht de UA (Uitsluitend Apotheek) status toegekend aan dextromethorfan bevattende geneesmiddelen. De Raad van State heeft op 28 april 2010 het CBG in het gelijk gesteld en alle bezwaren ongegrond verklaard.

In juli 2008 heeft het CBG besloten om aan dextromethorfan bevattende geneesmiddelen de Uitsluitend Apotheek (UA) status toe te kennen. Dit besluit is mede tot stand gekomen wegens signalen van oneigenlijk gebruik en het noodzakelijk achten van tussenkomst van een apotheker, in verband met interacties met andere geneesmiddelen.

Verschillende partijen hebben tegen dit besluit bezwaar aangetekend. Gronden van bezwaar waren onder andere het al jaren verkrijgbaar zijn van het middel bij de drogist en een te korte uitverkoop termijn, namelijk 6 maanden. Het CBG bleef echter bij haar eerder genomen besluit en verklaarde de bezwaren ongegrond. De Rechtbank heeft de beslissing op bezwaar later vernietigd, omdat zij vond dat het CBG haar besluit onvoldoende had gemotiveerd. In juli 2009 heeft het CBG toen opnieuw besloten de UA status in tact te houden, dit maal met een uitgebreide motivering.

Bezwaarmakende partijen hebben daartegen hoger beroep aangetekend bij de Raad van State, die alle bezwaren ongegrond heeft verklaard. De Raad van State heeft de bevoegdheid van het CBG bevestigd om bestaande geneesmiddelen opnieuw in te delen in de nieuwe categoriën UA en AV. Ook heeft de Raad van State aangegeven dat het CBG beleidsvrijheid heeft bij zijn beoordeling. Het CBG staat daarbij open voor nieuwe informatie die van invloed kan zijn op beleid ten aanzien van de status van geneesmiddelen.

Dextromethorfan is een hoestprikkelremmend geneesmiddel.

Zie eerder berichtgeving over dextromethorfan:
Bericht 3 november 2009
Bericht 29 augustus 2008

Zie de volledige uitspraak van de Raad van Stat

Back to top