Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Mediq wil meerjarige contracten voor zorg

Topman Marc van Gelder: 'Nog dit jaar resultaat'

PW Magazine 31 / 32, jaar 2011 - 28-07-2011
Mediq wil voor het einde van dit jaar meerjarige contracten afsluiten met zorgverzekeraars voor de levering van farmaceutische zorg. Volgens bestuursvoorzitter Marc van Gelder van Mediq verlopen de onderhandelingen constructief. “We zien dat er van de zijde van de verzekeraars veel interesse is voor hetgeen wij hebben ontwikkeld.”
Mediq wil meerjarige contracten voor zorg

Van Gelder benadrukt dat Mediq Apotheek in de afgelopen tijd druk bezig is geweest met de ontwikkeling van farmaceutische zorg. “Wij denken namelijk dat die een heel belangrijke rol gaat spelen in de toekomst.”

De apotheekketen heeft voor 2012 het programma Geïntegreerde Farmaceutische Zorg ontwikkeld, waarin gezondheidswinst en doelmatigheid, behaald in samenwerking met patiënt en huisarts, centraal staan. “Wij hebben fors geïnvesteerd in farmaceutische zorg. Daarbij gaat het ook om de IT-componenten”, onderstreept Van Gelder. “Vandaar dat wij het liefst voor meerdere jaren in zee gaan met zorgverzekeraars. Ik heb goede hoop dat dit voor het einde van dit jaar gaat lukken.”

Van Gelder meent dat apothekers volgend jaar in een ‘geheel nieuwe wereld’ terechtkomen. “Dat is iets dat geldt voor alle apothekers. Wij moeten onderhandelen met verzekeraars over vergoedingen en prijzen. Wij zijn daar klaar voor."

"Mediq is blij met de elf beschrijvingen van zorgprestaties van de NZa. Wij hebben in de afgelopen jaren ook sterk de nadruk gelegd op de rol van de apotheker als zorgverlener, met projecten op het gebied van therapietrouw en medicatiereviews.”

Mediq zal zich de komende tijd meer richten op de uitbreiding van het aantal franchisenemers. Op dit moment telt de keten 21 franchise-apotheken. “Zij kunnen onder andere gebruikmaken van onze central filling maar ook van onze zorgprogramma’s”, zegt Van Gelder. “Wij willen die uitbreiden en gaan daarop inzetten.” Eerder zei Van Gelder te streven naar een landelijke keten van zo’n vierhonderd apotheken.

De Mediq Online Apotheek, die in april is gelanceerd, heeft inmiddels 40.000 unieke bezoekers gehad. Hoeveel klanten dit heeft opgeleverd, wil Van Gelder liever niet kwijt. “Maar wij zien dit niet als een verdringing van de lokale apotheek. Laat ik daar duidelijk over zijn.” Mediq geeft franchisenemers de mogelijkheid een eigen versie van de Mediq-website in gebruik te nemen.

De omzet in de Nederlandse apotheken van Mediq bleef met € 158 miljoen nagenoeg gelijk in het tweede kwartaal. Hoewel de prijzen van geneesmiddelen daalden (met ruim 6%) en de receptregelvergoeding lager was, steeg het aantal receptregels. Bovendien nam de verkoop van niet-receptgeneesmiddelen toe en was er sprake van een lagere clawback.

“Onze OTC-omzet is gestegen met 10%”, geeft Van Gelder aan. “Wij hebben sterk ingezet op ons private label en ook hebben we diverse campagnes in de markt gezet.”  Het aantal apotheken van de keten in Nederland nam toe met twee, één in Breda en één in Uithoorn, beide in gezondheidscentra.

De reorganisatie van de apotheekketen, waarbij 450 medewerkers het bedrijf moesten verlaten, is inmiddels zo goed als afgerond. De activiteiten van de Central Filling Apotheek blijven fors groeien. Inmiddels laten 232 apotheken, waarvan 184 eigen apotheken, hier hun herhaalmedicatie verwerken. Mediq heeft nieuwe robots besteld om verdere groei te kunnen faciliteren.

De omzet van de groothandel daalde met 5% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2010. Dat is nog steeds het gevolg van het vertrek van dertig Lloyds-apotheken na de fusie met Brocacef.

De omzet van het gehele concern steeg in het tweede kwartaal met 6% tot € 684,4 miljoen. Het bedrijfsresultaat voor rente en belastingen, uit gewone bedrijfsvoering, steeg van € 26,5 miljoen tot € 29,7 miljoen. Het nettoresultaat steeg van € 15,9 miljoen tot € 17 miljoen.

Voor heel 2011 verwacht Mediq een bedrijfsresultaat voor rente en belastingen van € 123 miljoen tot € 127 miljoen.

Document acties

Reacties

Anoniem
28-07-2011 18:23
zegt:

Merkwaardig verhaal.

De verzekeraars en Rijksoverheid laten zien dat met een malus voor de huisarts/medisch specialist deze veel meer generiek zijn gaan voorschrijven en zelfs farmacotherapeutische substitutie toepassen: me too preparaten worden zo ook uitgebannen. Wat een doelmatigheid.

Waarom dan nog met een bonus die apothekers nog meer betalen voor het weinige dat zij doen?

De begroting van VWS wordt jaarlijks vastgelegd. Aan de hand van deze begroting wordt het Budget bepaald. Aan de hand van deze begroting rekenen de verzekeraars hun nominale premie terug. Zij houden daarbij rekening met mogelijke overschrijdingen. Als de NZa zegt dat er ruimte is voor 10 euro per WMG krijg je maximaal 6 euro.

Verzekeraars houden van buffers.

VWS bepaalt jaarlijks het pakket aan de hand van de wensen van de Tweede Kamer, de politieke wensen van de regeringspartijen en die wisselen jaarlijks. Hoe je dan meerjaren afspraken kan maken is dan niet duidelijk. Ook het verloop onder de verzekerden is onvoorspelbaar. Afschaffing van ex poste en ex ante (Macro Nacalculatie) zal de druk op de verzekeraars doen toenemen. Verhoging van het eigen risico zal de mobiliteit doen toenemen. Ook dit maakt het maken van meerjaren afspraken lastig.

Dat Marc van Gelder er zelf geen vertrouwen in heeft mag blijken uit zijn weigeren zelf nog te investeren in openbare apotheken in Nederland: geen groei meer in eigendomsapotheken, maar nog wel in franchise nemers.

Per franchise nemer een fee van een 15.000 euro en verplichte afname bij Groothandel Mediq.

Een nieuw verdienmodel voor Mediq? De Q2 cijfers voor apotheken nederland zijn slecht, maar voorzienbaar slecht. DDD contracten leveren niets op. Enige winst komt door minder personeel. De winst die central filling en central compounding zouden opleveren valt dan ook tegen. En de patiënten maar wachten. De wachttijd en reistijd van de patiënt wordt optimaal benut en blijft gratis.

De toekomst is onvoorspelbaar.

Innovatie moet in Nederland leiden tot verlaging van kosten. Enerzijds neergang in kosten veroorzaken en hopen op compensatie door beloning van deze innovatie is wel heel erg krom.

Het Beggar thy neighbour scenario doemt op. Hoe dat werkt is te zien in de USA.

Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Kijk op Walgreens.com en zie de toekomst.

Degressieve tariefafspraken: daar zullen wij het in moeten zoeken. In de USA doen ze niet anders en de USA is ons voorland.

Anoniem
28-07-2011 20:04
zegt:

Walgreens USA. Ons voorland. Geweldig bedrijf. Hier kan Mediq nog een puntje aan zuigen.

https://www.walgreenshealth.com/pdf/forms/MTM_Manual.pdf

2010 Annual Drug Trend ReportIndustry trends for controlling prescription drug spend: The 2009 results are in, and Walgreens Health Initiatives delivered a single-digit prescription drug trend for the sixth year in a row.

Download the 2010 drug trend report and learn more about how Walgreens provides client cost-savings and high-quality, patient-first healthcare.

Our product offerings encompass the full scope of
pharmacy care and focus on improving health outcomes,
lowering overall healthcare costs and providing greater
convenience and choice for patients.

In fact, WalgreenS has
been ranked among the top 10 most innovative companies in
healthcare in 2010 by Fast Company, a business magazine
focusing on cutting-edge companies.1 in this report, We
present a look back at our accomplishments and share
insights for the future.

MANAGING COST IS MORE THAN MANAGING SPEND
Prescription drug spending, among other areas of the U.S. economy, has been affected by the
economic recession that Americans still face today. Although the overall decline in prescriptions
dispensed nationwide was less than 1% in 2008, it was the first downturn after more than 10 years
of steady increases in prescription volume.11 Studies showed that many uninsured people as well
as those with private, employer-sponsored health insurance went without prescribed medications
because of cost-related concerns.
Despite these challenges, the quantities of specialty and nonspecialty medications dispensed per
prescription for our members increased 2.7% from 59.6 units in 2008 to 61.2 units in 2009, partly due
to an increase in 90-day dispensing.

This likely contributed to improved patient adherence—a key
factor in moderating long-term healthcare costs.

Managing the entire healthcare continuum can be
accomplished through a variety of programs. These programs can range from preventive screenings
to the management of chronic conditions by our multidisciplinary, disease-focused clinical experts.

Thank you.

We extend our sincere gratitude to our clients for
their business . Our clients are the foundation upon which our
business has grown over the years and will always be the
inspiration for the development of our ideals, programs and
services. We would especially like to thank the clients who
adopted our recommendations, achieved cost savings and
contributed to our sixth consecutive year of single-digit
trend performance, and the slowest growth ever reported
by our Company.

Wie zien in 2013 de persconferentie van Mediq tegemoet waarin hij zijn dank uitspreekt voor de laagste groei ooit gerapporteerd en de daarop volgende reactie van de analisten.

Aan de basis van het succes van Walgreens staat de 90 days refill: losse tabletten, kompleet automatisch gevuld met robots. Vaste prijs per 90 dagen ongeacht geneesmiddel en sterkte.

Thank You.

En Walgreens doet niet aan franchises. Walgreens heeft vertrouwen in zichzelf.

Back to top