Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Mediq sluit meerjarig zorgcontract met Achmea/Agis

PW Magazine 45, jaar 2011 - 04-11-2011
Mediq Apotheek heeft een meerjarig contract gesloten met zorgverzekeraar Achmea/Agis voor een farmaceutisch zorgprogramma. Patiënten die chronisch medicatie moeten innemen, kunnen bij Mediq Apotheken intensieve medicatiebegeleiding krijgen. Achmea vergoedt deze zorg.
Mediq sluit meerjarig zorgcontract met Achmea/Agis

In het nieuwe programma bekijken huisarts en apotheker of een patiënt de juiste middelen krijgt, zijn medicatie op de goede manier inneemt en de farmaceutische behandeling aan de meest recente richtlijnen en wetenschappelijke inzichten voldoet. Volgens Mediq is het voor het eerst dat een farmaceutisch programma in één oogopslag en volledig geautomatiseerd inzichtelijk maakt of medicatie aangepast moet worden.

Nederland telt zo’n drie miljoen patiënten die chronisch medicatie gebruiken. Mediq Apotheek gaat dit soort patiënten intensievere medicatiebegeleiding bieden. Mediq screent daarbij de patiënten proactief en wacht niet tot die in de apotheek komt.

Volgens Gerben Klein Nulent, groepsdirecteur Mediq Apotheken Nederland en Polen, levert het programma een verdieping van de farmaceutische zorg op. “Het gaat veel verder dan het uitleveren van medicatie. We verbeteren samen met de betrokken huisarts het geneesmiddelengebruik van onze patiënten, waarbij Mediq inzet op de uitkomst van de zorg.” Klein Nulent onderstreept dat het programma bovendien kosten bespaart in apotheken en ziekenhuizen.

Het contract gaat 1 januari 2012 in. Behalve een vergoeding voor basisdienstverlening, zoals de verstrekking van geneesmiddelen met instructies, ontvangt Mediq een vergoeding voor het zorgprogramma. Marjolein Verstappen, directeur zorginkoop bij Achmea, benadrukt dat het programma past bij de wens om de bekostiging van de zorg te laten aansluiten bij de behaalde gezondheidswinst en doelmatigheid. “En niet alleen op basis van de verstrekking van het geneesmiddel.” Per saldo is de vergoeding die Mediq ontvangt van Achmea voor de geneesmiddelen en zorgdiensten in lijn met de vergoeding over 2011.

Het vaststellen van de vergoedingen ligt met ingang van 2012 bij de apotheek en de zorgverzekeraar. Als basis worden de door de Nederlandse Zorgautoriteit omschreven zorgprestaties gehanteerd. Naast afleveren van geneesmiddelen en de daarbij behorende zorg, zoals het geven van instructies, is het ook mogelijk een vergoeding te krijgen voor additionele dienstverlening.

Uit een studie van de Universiteit Utrecht uit 2010, blijkt dat jaarlijks zestienduizend patiënten als gevolg van onjuist medicijngebruik in het ziekenhuis belanden. Uit andere onderzoeken blijkt dat 30% tot 60% van de patiënten niet therapietrouw is.

Document acties

Reacties

04-11-2011 14:10
Kring-apotheek Swarte zegt:

L.S.,
Krijgt ons PW wel goed betaald voor de reclame voor Mediq op deze pagina? Of moeten we vrezen voor een claim voor het ongevraagd gebruiken van het logo?

JH Swarte

Back to top