Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Indicatoren: toename medicatiebeoordelingen

Apothekers sterk in terhandstelling

PW Magazine 35 / 36, jaar 2011 - 23-08-2011
Apothekers blijken hun kerntaak, de terhandstelling van geneesmiddelen, uitstekend uit te voeren. Bovendien hebben zij in 2010 meer medicatiebeoordelingen gedaan dan in 2009. Dat zijn enkele conclusies uit de analyse van de kwaliteitsindicatoren die apothekers dit jaar invulden.
Indicatoren: toename medicatiebeoordelingen

Uit de resultaten van de indicatoren blijkt volgens dr. Martina Teichert, apotheker/epidemioloog bij de KNMP, dat apothekers op de goede weg zijn. “De terhandstelling van geneesmiddelen en de informatie eromheen doen ze enorm goed. Zo brengt 85% van de apothekers voor aflevering het actuele geneesmiddelgebruik in kaart.”

Ook toont de analyse dat het aantal uitgevoerde medicatiebeoordelingen in 2010 is gestegen ten opzichte van 2009: 34% van de apothekers voerde in 2010 meer dan dertig medicatiebeoordelingen uit, in 2009 was dat nog 25%. Verder deden meer apothekers metingen naar klanttevredenheid: in het rapportagejaar 50%, in het jaar daarvoor 40%.

Ook vindt Teichert het gunstig dat apothekers in groten getale - 89% - systematisch fouten en incidenten registreren in de apotheek “Dit zal in de toekomst wellicht nog toenemen, nu het melden van incidenten bij het landelijk meldsysteem CMR ook onderdeel uitmaakt van het kwaliteitsprofiel.”

Teichert is vol lof over de apothekers die de indicatoren invulden. “Apothekers zijn enorm betrokken. Twee derde van de apothekers belde ons met vragen en kritiek over en op de indicatoren. De respons is groot: 96%. Dat is mede te danken aan de begeleiding van de KNMP.”

Toekomstvisie

Het was dit jaar de laatste keer dat openbaar apothekers en poliklinische apothekers de basisset kwaliteitsindicatoren in de huidige vorm invulden. Vanaf volgend jaar wordt dat anders, zegt Teichert. “Dan worden aan de huidige set indicatoren toegevoegd van patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Zo ontstaat een set van ongeveer vijftig indicatoren die apothekers in moeten vullen.”

Op dit moment is KNMP-dochter Oria druk bezig met de ontwikkeling van programma’s waarmee apothekers de indicatoren snel kunnen invullen. “De toekomstvisie is dat de ingevulde indicatoren met één druk op de knop uit het apotheeksysteem rollen”, zegt Teichert. “Dit is echter een proces dat nog wel wat tijd in beslag zal nemen.”

Validatie

Volgens Teichert is er nog één belangrijk probleem. “De indicatoren moeten nog worden gevalideerd. De validatie loopt achter. Dat is te verklaren door het oorspronkelijke doel waarvoor deze in het leven zijn geroepen: apothekers handvatten bieden voor kwaliteitsverbetering en de IGZ inzicht geven in welke apotheken mogelijk risico’s zijn voor de patiëntveiligheid.”

Dat maakte scherpe validatie dus nog niet direct urgent. Nu zullen zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen ook gebruikmaken van de indicatoren om apotheken te beoordelen.

Zo heeft zorgverzekeraar Achmea/Agis toegezegd apotheken die tot de beste 20% behoren, een extra vergoeding te geven, daarover is deze zorgverzekeraar in bespreking met de KNMP. Dan is het essentieel dat indicatoren ook de realiteit in de apotheek op een representatieve manier weergeven, stelt Teichert. Stemt de uitslag van de set indicatoren ook daadwerkelijk overeen met de situatie in de apotheek? En is het gerechtvaardigd dat zorgverzekeraars en patiënten straks consequenties verbinden aan bepaalde indicatoren?

“Daarom is de IGZ momenteel bezig negentig apotheken te bezoeken en de situatie ter plekke te vergelijken met de resultaten van de indicatoren. Eigenlijk is dit pas de eerste stap in tot validatie van de kwaliteitsindicatoren", zegt Teichert.

Document acties

Back to top