Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Langwerkend risperidon niet superieur

PW Magazine 14, jaar 2011 - 08-04-2011
Langwerkend intramusculair risperidon bleek niet beter dan orale antipsychotica bij patiënten met schizofrenie en gaf ook meer extrapiramidale bijwerkingen.

Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek [N Engl J Med. 2011 Mar 3;364(9):842-51]. 369 patiënten werden gedurende twee jaar gevolgd. De tijd tot hospitalisatie verschilde niet significant in beide groepen. Ook verschilden psychiatrische symptomen, kwaliteit van leven en neurologische bijwerkingen niet significant.

Document acties

Back to top