Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kwaliteitsprofiel apotheken inzichtelijk voor iedereen

PW Magazine 18 / 19, jaar 2011 - 27-04-2011
Het kwaliteitsprofiel van apotheken is per woensdag 27 april door iedereen in te zien via de website apotheek.nl. Apothekers zijn daarmee de eerste individuele zorgverleners die het publiek openheid geven over de kwaliteit van zorg die zij leveren.

Het profiel geeft antwoord op zeven vragen. Deze set kenmerken is dynamisch. Gesprekken met apothekers, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen moeten duidelijk maken welke aspecten mogelijk nog meer belangrijk zijn voor de kwaliteit van zorg in de apotheek. Eventueel kunnen dan kenmerken aan de set worden toegevoegd. De gegevens komen uit onafhankelijke bronnen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het kwaliteitsinstituut Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en de organisatie voor Centrale Medicatie-incidenten Registratie.

De zeven vragen zijn:

1. Is de gevestigd apotheker opgenomen in het KNMP-register?

2. Neemt de apotheek deel aan de lokale regeling voor avond-, nacht- en weekenddiensten?

3. Is een spreekkamer aanwezig in de apotheek?

4. Neemt de apotheker deel aan FTO en op welk niveau?

5. Heeft de apotheek in de afgelopen drie jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd?

6. Heeft de apotheek een HKZ-certificaat?

7. Neemt de apotheek deel aan de Centrale Medicatie-incidenten Registratie?

Document acties

Reacties

Anoniem
28-04-2011 22:25
zegt:

Tja. De KNMP zal haar redenen hebben gehad om de 7 vragen aan te houden.

De hamvraag zou geweest moeten zijn of de apotheek een Klassieke Apotheek is volgens de criteria van de NZa, de Marktmeester die weet wat kwaliteit is en wat het kosten mag. De Klassieke Apotheek is nog immer de Benchmark van de NZa. Nu en ook in de toekomst.

7 criteria voor kwaliteit: lidmaatschap van de KNMP? Wat is de toegevoegde waarde daarvan? Het is en blijft een particuliere vereniging die zeer hoge prijzen eist voor toetreding. Welke kwaliteit spreekt daaruit? Spreekkamer aanwezig? Wat zijn de criteria daarvoor? kantoor annex spreekkamer? Magazijn annex spreekkamer? Grootte? Inrichting? Mogelijkheden? Deelname aan dienstregeling? Internet apotheken zijn lid van de KNMP, maar doen niet mee aan de dienstregelingen. Idem de poli-apotheken, postorder en Unieke leveringsapotheken. Deelname aan FTO en welk niveau? Is sterk afhankelijk van de omgeving en medewerking van artsen en specialisten. FTO 4 is weggelegd voor weinig apotheken en wat zegt het over de kwaliteit? FTO 4 gaat voor 100% over doelmatigheid, opgelegd door de verzekeraar: farmacotherapeutische substitutie zien af te dwingen, zonder inspraak van de patiënt. Welke kwaliteit is dat? Klanttevredenheidsonderzoek?Door wie gehouden? Hoeveel patiënten deden er aan mee? Hoe zijn deze geselecteerd? HKZ certificaat? Recent is aangetoond dat HKZ certificering niets zegt over de geleverde kwaliteit; wat is dan toegevoegde kwaliteit dan nog anders dan een interne stroomlijning van de organisatie? De patiënt heeft er geen baat bij. En dan de laatste; deelname aan CMR. Centrale Medicatie incidenten registratie.

7 vragen die geen antwoord geven over de kwaliteit van de geleverde zorg aan de patiënt. De organisatie KNMP komt op voor de organisatie KNMP: lidmaatschap van de KNMP is peperduur. Opkomen voor de eigen organisatie is ook een kwaliteit.

Jammer dat de KNMP de reden van haar oprichting uit het oog is verloren: opkomen voor de belangen van de openbare apotheken in het algemeen en die van de klassieke openbare apotheek in het bijzonder: die zijn immers nog steeds de Benchmark van de NZa; de Marktmeester die het weten kan.
Tekend is het feit dat de KNMP met geen woord rept over de inhoudelijke kant van de zorg: dat zou de kwaliteit werkelijk transparant maken. Openingstijden? Voorraadhoudend? Bereidend? Levertijden? 95% uit voorraad leverbaar? Prijsbeleid? Wachttijden? Thuisbezoek? Omgaan met mutaties in medicatie? Management Apotheek of klassieke apotheek? De NZa heeft het Ecorys rapport niet voor niets uitgebracht: koopavond en zaterdagopeningsstelling zijn harde criteria voor openbare apotheken die kwaliteit zeer hoog in het vaandel hebben staan.

Waarom is nr 1 niet de vraag: Klassieke Apotheek volgens criteria van de NZa, de Nationale Marktmeester die als geen ander weet wat kwaliteit is en wat het kosten mag. Ja/Nee. Laat de Ja's maar zien en kom er mee op de TV.

De zeer grote afdeling PR en Communicatie van de KNMP heeft hier een kans laten liggen of is de invloed van de ketens zodanig dat de hamvraag niet mocht worden gesteld?

Back to top