Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGZ: verscherpt toezicht op Apotheek Seinpost

PW Magazine 39, jaar 2011 - 20-09-2011
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft apotheek Seinpost in Scheveningen onder verscherpt toezicht gesteld. De apotheek voerde verbeteringen op het gebied van medicatiebewaking en receptverwerking onvoldoende door. Bovendien gaf de apotheker tussentijds incorrecte informatie aan de Inspectie.

Het verscherpte toezicht duurt drie maanden. Het wordt pas opgeheven als de apotheek voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Indien na drie maanden geen structurele verbeteringen zichtbaar zijn, zal de IGZ de minister adviseren de apotheek een aanwijzing te geven in het kader van de Kwaliteitswet zorginstellingen.

De Inspectie bezocht dit voorjaar negentig apotheken, waaronder Apotheek Seinpost. Tijdens het eerste bezoek van de Inspectie op 17 maart dit jaar trof de IGZ risico’s aan voor de patiëntveiligheid op het gebied van onder andere medicatiebewaking, receptverwerking en opslag en faciliteiten. De Inspectie vroeg de apotheker zo snel mogelijk een aantal maatregelen te nemen om deze risico’s te reduceren.

Tekortkomingen die de Inspectie constateerde betroffen onder andere de controle van de recepten. De tweede controleparaaf van een apothekersassistent ontbrak op een groot aantal recepten. Dat gold ook voor de controleparaaf van de apotheker.

Ook ontbrak een kwaliteitssysteem in de apotheek. Er waren geen schriftelijke procedures of werkinstructies. Verder werd de afhandeling van interacties vaak niet aantoonbaar vastgelegd.

Tijdens een nieuwe inspectie op 6 september constateerde de Inspectie dat de genoemde risico’s voor de patiëntveiligheid nog steeds aanwezig waren en structurele verbeteringen uitbleven. Bovendien heeft de apotheker de Inspectie tussentijds incorrect geïnformeerd. Om deze reden heeft de Inspectie per 13 september verscherpt toezicht ingesteld.

Het rapport is te lezen op de site van de IGZ.

Document acties

Reacties

20-09-2011 09:32
J.C. Kortekaas zegt:

De IGZ dient zelf onder toezicht geplaatst te worden.

Het Centraal Medisch Tuchtcollege sprak in 1996 uit: Controle dezelfde dag voor 23 uur.(PW 1996, pagina 1268ev)

De IGZ maakt daar nu van: Controle binnen 24 uur.
http://www.igz.nl/actueel/nieuws/apotheekseinpostonderverscherpttoezicht.aspx

22-09-2011 09:05
J.C. Kortekaas zegt:

Kwaliteitsindicator 14: 1996 Uitspraak van Centraal Medisch Tuchtcollege

In 2006 oordeelde het Medisch Tuchtcollege te Groningen(1) dat een extramurale apotheker een behandelaar is. Veel van de IGZ-kwaliteitsindicatoren zijn op deze uitspraak gebaseerd. Een andere belangrijke uitspraak van het Centraal Medisch Tuchtcollege uit 1996, de primperan-casus(2), is als vraag aan alle apotheekhoudenden geretourneerd. Het is de kwaliteitsindicator 14 met als tekst:

14 “Aantal dagen dat recepten niet op dag van afleveren zijn gecontroleerd door apotheker “
Het Medisch Tuchtcollege oordeelde in 1996 bovendien dat niet alleen de recepten maar ook de computerlijsten dezelfde dag voor 24 uur moesten zijn nagezien door de verantwoordelijk apotheker.

De IGZ lijkt nu in de Seinpost-apotheek casus haar eigen normen te hebben verlaagd.

Noten
1.Negeren interactiesignaal bestraft [Pharm Weekbl. 2006;141(16):538-41]
2.Moss F. Medicatiebewaking en controle achteraf: een serieuze zaak. Uitspraak Centraal Medisch Tuchtcollege Pw 1996,1266-1269

Back to top