Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herbeoordeling: somatropine-bevattende middelen

PW Magazine 05, jaar 2011 - 02-02-2011
Het CHMP en de FDA zijn een herbeoordeling gestart van somatropine-bevattende geneesmiddelen.

Dit naar aanleiding van recent Frans onderzoek dat aantoonde dat gebruik van recombinant humaan groeihormoon tijdens de kinderjaren een verhoogd risico op sterfte liet zien vergeleken met de normale Franse populatie. De onderzochte kinderen, die tussen 1985 en 1996 behandeld waren, bleken 30% meer kans te hebben te overlijden (93 sterfgevallen in de behandelde groep versus 70 verwachte doden in de normale populatie). De studieresultaten suggereren dat de verhoogde sterfte te wijten is aan bottumoren en cardiovasculaire aandoeningen.

Document acties

Back to top