Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Jonge Honden Prijs voor project opsporing hartfalen

PW Magazine 20, jaar 2011 - 11-05-2011
Vijf tweede apothekers hebben dit jaar de Jonge Honden Prijs gewonnen van de Vereniging van Jonge Apothekers.
Jonge Honden Prijs voor project opsporing hartfalen

De prijs, een geldbedrag van €1750, werd uitgereikt tijdens de wetenschappelijke voorjaarsdag van de jonge apothekers. Emiel Schepers (apotheek Weidevenne, Purmerend), Ruby Janssen (apotheek ’t Wed, Houten), Romana Pahladsingh (Lloyds apotheek Middenwaard, Amstelveen), Nadine Hofman (apotheek Winsum, Winsum) en Marlies Kliffen (Hoogravense apotheek, Utrecht) voerden gezamenlijk een project uit om patiënten met hartfalen op te sporen.

De apothekers keken bij patiënten van 55 jaar of ouder naar het gebruik van een lisdiureticum of een remmer van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem. Vervolgens vroegen zij de huisarts om van de geselecteerde patiënten na te gaan of zij hartfalen hadden. Indien dit het geval was voerden de jonge apothekers de contra-indicatie in het apotheekinformatiesysteem in en deden zij een medicatiebeoordeling. Van de besproken patiënten hadden 64% hartfalen. Doordat de indicatie duidelijk is, kan de apotheker zijn zorgtaak beter uitvoeren.

Apotheker Koen Kistemaker van de Bennebroekse apotheek won de prijs voor meest innovatieve project (€750). Hij spoorde onderbehandelde jichtpatiënten op. Vaak krijgen jichtpatiënten alleen aanvalsmedicatie (colchicine) voorgeschreven. Bij drie of meer aanvallen per jaar kan echter profylaxe met allopurinol worden overwogen. Hierdoor kunnen pijnlijke jichtaanvallen worden voorkomen. Uit het project van Kistemaker bleek dat 50% van de colchicinegebruikers met allopurinol behandeld kunnen worden.

De geldprijzen zijn beschikbaar gesteld door arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

Document acties

Back to top