Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Griepvaccinatie bij verminderde afweer niet zinvol

PW Magazine 39, jaar 2011 - 30-09-2011
Een griepvaccinatie aan patiënten met een humorale afweerstoornis en aan reumapatiënten die behandeld worden met rituximab biedt nauwelijks tot geen extra bescherming tegen griep. Dit blijkt uit onderzoek van promovendus Sander van Assen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Drie vragen aan Van Assen.

Waarom dit onderzoek?

“Het is nog niet duidelijk of patiënten met afweerstoornissen gevaccineerd moeten worden tegen influenza. Deze mensen lopen weliswaar een verhoogd risico om infecties op te lopen, maar de effectiviteit is vaak niet goed onderzocht en de veiligheid van vaccinaties bij patiënten met een auto-immuunziekte is nog onvoldoende aangetoond.”

Wat heeft u gevonden?

“Voor mijn onderzoek heb ik onder meer gekeken naar patiënten met een humorale afweerstoornis (hPID) en reumapatiënten die behandeld worden met rituximab. Het toedienen van het griepvaccin aan deze patiënten biedt nauwelijks tot geen extra bescherming tegen griep. Bij de reumapatiënten blijkt de behandeling met rituximab te leiden tot een langdurig onvermogen om voldoende antistoffen te produceren na vaccinatie met het influenzavaccin. Het vaccin werkt bij hen dus niet.”

En verder?

“Verder heb ik gevonden dat bij zowel de patiënten met auto-immuunziekten als bij patiënten met een hPID niet alleen de productie van afweerstoffen, maar ook de afweer door T-lymfocyten is verminderd. De rol van afweercellen tegen griep is nog niet geheel uitgekristalliseerd, maar deze is wellicht belangrijker dan vooralsnog werd aangenomen.”

Document acties

Back to top