Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Everolimus effectief bij pancreastumor

PW Magazine 13, jaar 2011 - 01-04-2011
Everolimus verlengt de progressievrije overleving van patiënten met vergevorderde neuro-endocriene pancreastumoren. Dit blijkt uit onderzoek waaraan prof. dr. Liesbeth de Vries, hoofd van de afdeling Medische Oncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, heeft meegewerkt. Drie vragen aan professor De Vries.

Waarom dit onderzoek

“Everolimus is een remmer van de mammalian target of rapamycin (mTOR). Het bijzondere aan deze therapie is dat het middel aangrijpt op een specifieke pathway van de tumor. In eerder fase-II-onderzoek liet dit middel antitumoractiviteit zien bij patiënten met gevorderde neuro-endocriene pancreastumoren.”

 

Wat was de studieopzet?

“Aan de studie deden 410 patiënten mee die niet meer operabel waren, bij wie meestal sprake was van metastasen en die in het jaar daarvoor nog progressief waren. Dat is een belangrijke kanttekening, omdat deze tumoren vaak stabiel zijn. Eén arm van de studie kreeg eenmaal daags oraal everolimus 10 mg en de andere arm kreeg placebo. Wanneer tijdens de studie progressie optrad, kon gedeblindeerd worden, waarna placebo­gebruikers alsnog het middel konden krijgen. Het grote aantal deelnemende patiënten valt op; de tumorsoort is zeldzaam. De incidentie is ongeveer 1 op de 100.000.”

 

Wat zijn de resultaten?

“De gemiddelde progressievrije overleving was 11,0 maanden met everolimus en 4,6 maanden met placebo. Na 18 maanden was 34% uit de everolimusgroep nog in leven en progressievrij vergeleken met 9% in de placebogroep. Bijwerkingen die optraden zijn: stomatitis, huiduitslag, diarree, vermoeidheid, respiratoire infecties, anemie en hyperglykemie. Dit middel gaat, denk ik, onderdeel worden van de behandeling.

Document acties

Back to top