Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Wekelijkse injectie voor diabetes type 2 in aantocht

PW Magazine 35 / 36, jaar 2011 - 25-08-2011
Voor patiënten met diabetes type 2 komt binnenkort een alternatief voor insuline op de markt dat zij nog maar een keer per week hoeven toe te dienen. Het EMA heeft recent goedkeuring verleend voor dit middel.

Het gaat om exenatide (Bydureon), het eerste langwerkende GLP-1-analoog dat is geregistreerd voor de behandeling van diabetes type 2. Het middel mag alleen worden ingezet als met maximaal verdraagbare doseringen van orale antidiabetica de bloedglucosespiegel onvoldoende onder controle te krijgen is. Bydureon dient te worden gebruikt in combinatie met metformine, sulfonylureumderivaten, thiazolidinedionderivaten, metformine en een sulfonylureumderivaat of metformine en een thiazolidinedionderivaat.

Uit twee promotieonderzoeken blijkt dat eenwekelijkse toediening van exenatide verrassende resultaten oplevert. Zo daalt bij patiënten niet alleen de bloedglucosespiegel, maar vallen ze ook flink af door het verzadigingsgevoel dat het middel geeft. Soms verliezen patiënten wel twintig kilo gewicht, terwijl patiënten die insuline gebruiken juist aankomen.

Ook verlaagt exenatide het risico op cardiovasculaire aandoeningen. Michaela Diamant, hoogleraar diabetologie en verbonden aan het diabetescentrum van het VUMC Amsterdam, is promotor van beide onderzoeken die zijn uitgevoerd door Mark Fineman en Mathijs Bunck. Ze is blij dat het geneesmiddel is goedgekeurd, maar verwacht dat het College voor Zorgverzekeringen het middel alleen zal vergoeden bij mensen met flink overgewicht.

Mark Fineman beschrijft in zijn proefschrift de ontwikkeling en het werkingsmechanisme van het nieuwe geneesmiddel exenatide. Mathijs Bunck, arts-onderzoeker aan het VUMC diabetescentrum en klinisch geneticus in opleiding, deed onderzoek naar het effect van exenatide. Hij onderzocht 45 mannen en 24 vrouwen met diabetes type 2. Via randomisatie kregen 36 mensen behandeling met exenatide en 33 met insuline glargine. De deelnemers werden één jaar lang behandeld met de onderzoeksmedicatie en zowel voor als na de studieperiode werd het effect gemeten.

Naast toename van de insuline-afgifte, verlaging van de bloedglucosespiegel en verlaging van lichaamsgewicht en vetgehalte, was er ook een toename van de insulinegevoeligheid en gunstige beïnvloeding van de diverse risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Document acties

Back to top