Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Eén Studie Actief Certificaat voor Utrecht en Groningen

PW Magazine 43, jaar 2011 - 18-10-2011
De studieverenigingen Pharmaciae Sacrum (Groningen) en Unitas Pharmaceuticorum (Utrecht) werken samen aan één zogeheten Studie Actief Certificaat (SAC). Het certificaat is bedoeld voor studenten farmacie die zich naast hun curriculaire activiteiten hebben ingezet voor de faculteit of studievereniging.
Eén Studie Actief Certificaat voor Utrecht en Groningen

In zowel Groningen als Utrecht bestaat al een dergelijk certificaat. Om dit te verkrijgen, moet een student een bepaald aantal punten hebben behaald. Deze punten krijgt een student door zitting te nemen in commissies of besturen binnen de faculteit en de studievereniging en door symposia, congressen en excursies bij te wonen.

Het SAC is een door de faculteit erkend certificaat. Studenten kunnen het aan hun cv toevoegen. Met de harmonisering, onder meer van de toekenning van punten, streven de studieverenigingen naar meer landelijke bekendheid.

Document acties

Back to top