Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Azitromycine effectief bij COPD

PW Magazine 38, jaar 2011 - 23-09-2011
COPD-patiënten die dagelijks azitromycine innamen gedurende een jaar, toegevoegd aan de gebruikelijke behandeling, hadden minder exacerbaties en een betere kwaliteit van leven dan personen die het antibioticum niet gebruikten.

Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek onder 1142 patiënten [N Engl J Med 2011;365:689-98].

De gemiddelde tijd tot de eerste exacerbatie was 266 dagen in de azitromycinegroep en 174 dagen in de placebogroep. De patiënten die het antibioticum slikten hadden gemiddeld 1,48 exacerbaties per jaar, in de placebogroep was dit 1,83 per jaar.

Ook de scores van de vragenlijsten die de kwaliteit van leven meten, waren beter in de antibioticagroep dan in de placebogroep. Wel kwamen gehoorproblemen vaker voor in de azitromycinegroep (25% versus 20%).

Document acties

Back to top