Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Antihypertensivum werkt averechts

PW Magazine 38, jaar 2010 - 20-09-2010
Antihypertensiva kunnen bij bepaalde patiënten juist de bloeddruk verhogen.

 Dit melden Amerikaanse onderzoekers [Am J Hypertens 2010;23(9):1031-7]. Dit effect, dat al langer bekend is, werd altijd toegeschreven aan het niet trouw innemen van de medicatie. De onderzoekers menen er echter een mechanisme voor ontdekt te hebben. 945 mensen met een bloeddruk van minimaal 140 mmHg kregen een bloedvolumeverlager (diureticum of calciumblokker) of een renineverlager (bètablokker of ACE-remmer) voorgeschreven. Tijdens de behandeling werden de plasmarenine-activiteit en de systolische bloeddruk gemeten. De bloeddruk steeg bij 11% van de mensen die een renineverlager kregen en bij 5% die een bloedvolumeverlager kregen. Mensen met een lage renine-activiteit die renineverlagers kregen bleken de grootste kans te hebben op een hogere bloeddruk.

De onderzoekers bevelen artsen aan de renine-activiteit te bepalen alvorens een antihypertensivum voor te schrijven. Zo kunnen zij het meest geschikte middel kiezen. Mensen die niet goed reageren op een antihypertensieve behandeling kunnen hierbij ook baat hebben.

 

Document acties

Back to top