Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Antidepressiva zinloos voor patiënt met alzheimer

PW Magazine 44, jaar 2011 - 28-10-2011
Antidepressiva geven geen verbetering van depressie bij alzheimerpatiënten. Vergeleken met placebo geven ze bij deze patiëntengroep wel een grotere kans op bijwerkingen. Het gebruik van antidepressiva bij deze patiënten moet daarom worden heroverwogen.

Dat is de conclusie van een onderzoek gepubliceerd in The Lancet. Depressie bij patiënten met alzheimer wordt vaak met een antidepressivum behandeld. Ook de CBO-richtlijn Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie uit 2005 raadt het gebruik van antidepressiva aan.

De resultaten van dit advies, dat is gebaseerd op enkele gerandomiseerde placebogecontroleerde studies naar het effect van antidepressiva bij deze patiënten, zijn echter niet eenduidig. Met name de SSRI’s zijn slecht onderzocht, terwijl deze het meest worden voorgeschreven.

De wetenschappers onderzochten 326 patiënten met Alzheimer, afkomstig uit negen centra voor ouderenpsychiatrie. Alle deelnemers hadden langer dan vier weken een depressie met een score van 8 of hoger op de ‘Cornell scale for depression in dementia’ (CSDD). Deze patiënten werden in drie groepen verdeeld en kregen via randomisatie sertraline, mirtazapine of placebo. Als primaire uitkomst namen de onderzoekers de reductie van depressie gemeten met de CSDD na dertien weken.

De ernst van de depressie nam in alle groepen af. Na dertien en 39 weken was er geen verschil tussen de placebo- en de sertraline- of mirtazapinegroep. Ook in afname van ernstige depressie was geen verschil tussen de diverse groepen te zien. Wel kwamen in de SSRI-groepen meer en ernstigere bijwerkingen voor dan in de placebogroep.

De auteurs raden daarom aan het gebruik van antidepressiva bij alzheimerpatiënten te heroverwegen.

Document acties

Back to top