Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Allergiepatiënten vaak slecht beschermd

PW Magazine 38, jaar 2010 - 16-09-2010
Recente cijfers van IMS Health wijzen uit dat maar liefst een derde van de circa 60.000 mensen die zich denken te hebben beschermd tegen een anafylactische shock feitelijk niet of onvoldoende zijn beschermd.

De oorzaak hiervan is dat zij vaak epinefrine (adrenaline) – toe te dienen met een auto-injector – bij zich dragen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is. Daardoor kan de werking niet worden gegarandeerd.

Er is een speciaal programma ontwikkeld – Adrenaline Support – dat de patiënt via e-mail een herinnering stuurt vlak voordat de houdbaarheidsdatum van de auto-injector verloopt. Op deze manier is de patiënt verzekerd van een auto-injector met een geldige houdbaarheid. Allergiepatiënten kunnen zich via www.apotheek-linq.nl inschrijven voor deze service en daarna kiezen voor het programma Adrenaline Support.

Document acties

Back to top