Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Rivastigmine ongeschikt bij delier op de intensive care

PW Magazine 49, jaar 2010 - 09-12-2010
Rivastigmine is niet geschikt om delirante patiënten op de intensive care te behandelen. Dit blijkt uit onderzoek van onder anderen dr. Maarten van Eijk en dr. Arjen Slooter van het UMC in Utrecht. Drie vragen aan Arjen Slooter.

 

Waarom dit onderzoek?

“Ongeveer 80% van de patiënten op de intensive care maken een delier door, wat zorgt voor meer complicaties, langere ziekenhuisopname en meer sterfte. Een verstoorde cholinerge neurotransmissie lijkt hierbij een rol te spelen. Oudere patiënten met delier zijn succesvol behandeld met de cholinesteraseremmer rivastigmine. De huidige behandeling van delier bestaat uit antipsychotica en benzodiazepines maar harde bewijzen ontbreken. Alleen voor antipsychotica zijn enkele kleine trials gedaan. Voor benzodiazepinen zijn er aanwijzingen dat ze delier juist onderhouden. Met ons onderzoek wilden wij nagaan of rivastigmine de duur van een delier verkort [Lancet 2010; 376(9755):1829-37].”

 

Wat was het resultaat?

“We hebben 54 delirante patiënten op de intensive care behandeld met rivastigmine en vijftig patiënten met placebo. Alle patiënten kregen tevens de standaardzorg, meestal een behandeling met haloperidol. De mediane duur van het delirium in de rivastigminegroep was 5,0 dagen terwijl dit in de placebogroep 3,0 dagen was. Daarbij zagen we ook een verhoogde sterfte in de rivastigminegroep (twaalf versus vier patiënten), hoewel dit niet statistisch significant was. Vanwege deze resultaten besloten wij de studie te staken. Oorspronkelijk wilden wij 440 patiënten in het onderzoek betrekken.”

 

Hoe nu verder?

“We willen in een andere studiepopulatie het verschil in overleving onderzoeken van patiënten die in het verleden op de IC een delirium hebben doorgemaakt en die al of niet zijn behandeld met rivastigmine. Ik ben erg benieuwd of hier hetzelfde beeld uit komt.”

Document acties

Back to top