Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe aanpak van niercomplicaties

PW Magazine 49, jaar 2010 - 09-12-2010
Het synthetisch vitamine-D-analogon paricalcitol vermindert albuminurie bij patiënten met diabetes type 2 die ook ACE-remmers of angiotensine-II-antagonisten gebruikten. Dit blijkt uit gedeeltelijk Nederlands onderzoek gepubliceerd in The Lancet.

Paricalcitol, een synthetisch vitamine-D-analogon, vermindert albuminurie bij patiënten met diabetische nefropathie. Deze ontdekking kan zorgen voor een nieuwe aanpak bij het voorkómen van renale complicaties van diabetespatiënten. Dit blijkt uit een studie van prof. dr. Dick de Zeeuw, hoogleraar klinische farmacologie in het UMC Groningen [Lancet 2010;376(9752):1543-51].urinepotje

Geneesmiddelen die het renine-angiotensine-aldosteron-systeem (RAAS) blokkeren (zoals ACE-remmers en angiotensine-II-antagonisten) kunnen de cardiovasculaire en renale morbiditeit en mortaliteit gedeeltelijk verlagen door een vermindering van de albuminurie. Desondanks kunnen behandelde patiënten toch een hoog restrisico houden op cardiovasculaire of renale complicaties.

Tot nu toe hebben strategieën om het RAAS verder te blokkeren geen effect laten zien op harde eindpunten. Onder meer de combinatie van ACE-remmers en angiotensine-II-antagonisten of een verhoogde dosering van een van beide type middelen hebben het cardiovasculaire of renale risico niet verlaagd. Verder zijn studies met experimentele middelen vroegtijdig gestopt wegens bijwerkingen of uitblijven van effect. Nieuwe strategieën om renale complicaties, zoals nierfalen, te remmen zijn dus hard nodig.

Paricalcitol is een synthetisch vitamine D-analogon. Het bindt selectief aan de vitamine D-receptor in de bijschildklier waardoor de synthese en afgifte van parathormoon afneemt. Het wordt gebruikt bij hyperparathyreoïdie door chronische nierfunctiestoornis. Tijdens een onderzoek is per toeval ontdekt dat paricalcitol ook albuminurie kan tegengaan. In een gerandomiseerde studie werden de effecten van paricalcitol bij hyperparathyreoïdie bij patiënten met stadia 3 en 4 chronisch nierfalen onderzocht. In de paracalcitolgroep bleken meer patiënten een afname van proteïnurie te hebben dan in de placebogroep.

De Zeeuw en collega’s hebben voor hun onderzoek 281 patiënten met diabetes type 2 en albuminurie onderzocht die een RAAS-remmer gebruikten. Deze patiënten werden in drie groepen onderverdeeld en kregen gedurende 24 weken placebo, 1 mcg paricalcitol of 2 mcg paricalcitol. Eindpunt was het verschil in urine albumin-to-creatinine ratio (UACR), een maat voor de albuminurie.

Het verschil in UACR was -3% in de placebogroep, -14% in de 1-mcg-groep (niet significant) en -20% in de 2-mcg-groep. Daarbij verlaagde 2 mcg paricalcitol de systolische bloeddruk en de glomerulaire filtratiesnelheid. De incidentie van hypercalciëmie en andere bijwerkingen verschilde niet in de diverse groepen.

Document acties

Back to top