Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW12

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Bewaren

Wie wat bewaart die heeft wat, hield een oude tante ons altijd voor als wij, kinderen nog, te snel geneigd waren iets weg te gooien. Zelf paste ze dat gezegde zo goed toe dat haar appartementje op een gegeven moment veranderde in een onneembare vesting van kranten, snuisterijen en regelrechte rommel. Ze had wat, maar kon het nooit meer vinden.

24-03-2023 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Voor ’t grijpen

Op verschillende plekken worden geldpotjes vrijgemaakt voor een transformatie naar een duurzame samenleving. Zo ook de IZA-gelden, met als doel “de zorg optimaal bij te laten dragen aan het gezond (samen)leven van alle mensen in Nederland, in het besef dat daarvoor verhoudingsgewijs niet meer mensen en middelen beschikbaar zijn dan nu en met de laagst mogelijke impact op klimaat en milieu”.*

24-03-2023 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg

Minder dan helft van Nederlanders beweegt voldoende

47% van de Nederlanders van 4 jaar of ouder voldeed in 2021 aan de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. In 2040 wil de overheid dat 75% van de Nederlandse bevolking voldoende beweegt en minder stilzit.

14-03-2023 | door PW

CBG: nieuwe voorbeeldzinnen medicijninformatie

Om de leesbaarheid van patiëntenbijsluiters en andere informatie over geneesmiddelen te helpen verbeteren, heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) honderd nieuwe begrijpelijke voorbeeldzinnen gepubliceerd op zijn website.

17-03-2023 | door PW

Tekort diabetesmedicijn Ozempic duurt het hele jaar

Het wereldwijde tekort van het diabetesgeneesmiddel Ozempic (semaglutide) blijft nog het hele jaar aanhouden, verwacht de fabrikant. Mogelijk is de vraag toegenomen door off-labelgebruik als afslankmiddel. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

17-03-2023 | door PW

Herexamen 2023 PW12

Welke bètablokkers zijn waarschijnlijk veilig te gebruiken tijdens de zwangerschap?

22-03-2023 | door Bart Kremers Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Kuipers wil strengere regels tegen beïnvloeding bedrijven

Omdat het nog te vaak gebeurt dat genees- en hulpmiddelenbedrijven zorgaanbieders oneigenlijk beïnvloeden, moet de overheid een grotere rol krijgen in regulering, toezicht en handhaving. Dat schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

17-03-2023 | door PW

Nieuwe doseeradviezen voor antibiotica bij kinderen in Kinderformularium

Voor een aantal antibiotica zijn nieuwe doseeradviezen opgenomen in het Kinderformularium. Het gaat om de middelen amoxicilline, amoxicilline/clavulaanzuur, ceftazidim, cefuroxim, ciprofloxacine, cotrimoxazol, levofloxacine en piperacilline/tazobactam.

24-03-2023 | door PW

Kosten diabetesmiddelen met ruim 19% gestegen

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2022 aan bijna 910.000 mensen diabetesmedicatie, bijna 40.000 meer dan in 2021 (+4,5%). De bijbehorende geneesmiddelkosten namen toe met bijna € 48 miljoen tot bijna € 300 miljoen, een stijging van ruim 19%. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

24-03-2023 | door SFK

Puzzelen met medicatie voor verlichting van PDS

De effecten van de verschillende behandelingen tegen prikkelbaredarmsyndroom (PDS) zijn wisselend en vooraf moeilijk te voorspellen. Eén van de behandelopties is het zelfzorgmiddel pepermuntolie, dat een plaats heeft gekregen in de herziene NHG-Standaard. Arts Zsa Zsa Weerts deed onderzoek naar de werking: “Het helpt bij pijnklachten, heeft weinig bijwerkingen, is goedkoop en goed verkrijgbaar.”

24-03-2023 | door Delia Titre

Apothekers kiezen één app voor toediening en overleggen over acute zorg

Apothekers zijn overal in het land bezig hun positie in de regio te versterken. In dit artikel een overzicht van enkele initiatieven om de farmaceutische zorg te verbeteren, zoals apothekers in Rotterdam die samen met thuiszorgorganisaties één systeem hebben gekozen voor digitale toedienregistratie en apothekers in Zwolle die aansluiten bij een multidisciplinair overleg over toekomstbestendige acute zorg.

24-03-2023 | door Edwin Bos

‘Wij zijn altijd de dupe, want patiënten worden boos op ons’

Apothekersassistenten hebben behoefte aan meer achtergrondinformatie om patiënten goed te kunnen uitleggen dat vitamine D sinds 1 januari 2023 niet meer in het basispakket zit. Ook vragen ze om duidelijke afspraken met de huisarts en ondersteuning door communicatiemiddelen zoals posters en flyers. Dit blijkt uit interviews met vijftien apothekersassistenten door masterstudenten Farmacie van de Universiteit Utrecht.

24-03-2023 | door Jan Amsu, Doortje Böhm, Shad Hussein, Walid Mohammed en Carlijn Tamminga

Baxdrostat effectief bij therapieresistente hypertensie

De selectieve aldosteronsynthase-remmer baxdrostat leidt tot een dosisafhankelijke afname van de bloeddruk bij patiënten met therapieresistente hypertensie.

24-03-2023 | door Linda de Graaf

Acetylsalicylzuur na breuk non-inferieur aan LMWH

Tromboseprofylaxe met acetylsalicylzuur (ASA) is bij een operatief behandelde fractuur in een extremiteit, of een fractuur van heupkop of bekken, niet inferieur aan laagmoleculair heparine (LMWH) wat betreft sterfte.

24-03-2023 | door Linda de Graaf

Vervolg in zoektocht naar effectieve therapie slagaderverkalking

Het remmen van mestcellen kan veelbelovend zijn als therapie tegen slagaderverkalking. Het blokkeren van Leukotrieën B4 heeft echter geen effect op zowel het aantal mestcellen als de ziekteprogressie. Deze bevindingen van Leids onderzoek zijn recent gepubliceerd in Scientific Reports. “Ons vervolgonderzoek richt zich op alternatieve routes om slagaderverkalking te kunnen remmen.”

24-03-2023 | door Femke Vlaswinkel, Marie A.C. Depuydt en Ilze Bot

Raadpleeg vaker de apotheker

Met haar boek over vaak gestelde vragen van patiënten hoopt de Vlaamse apotheker Annelies Vanderlinden fouten in geneesmiddelgebruik te voorkomen. “Ik wil duidelijk maken dat de apotheker echt een geneesmiddelenexpert is bij wie je met al je vragen terechtkan.”

24-03-2023 | door Delia Titre

Kuipers wil ‘alles doen’ om tekorten te voorkomen

Minister Ernst Kuipers (VWS) voelt de urgentie om ‘alles te doen’ wat in zijn macht ligt om de geneesmiddelentekorten waar mogelijk op te lossen. Kuipers gaat onder meer met zorgverzekeraars in gesprek over de effecten van het preferentiebeleid.

24-03-2023 | door KNMP

KNMP licht actuele kwesties toe in aanloop Kamerdebat

In gesprekken met Kamerleden en in een brief aan de Tweede Kamer heeft de KNMP de situatie rond de geneesmiddelentekorten en de zorgfunctie van apotheken toegelicht. Dat gebeurde in aanloop naar het Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid, dat 22 maart heeft plaatsgevonden.

24-03-2023 | door KNMP

Zorginnovatie

Vorige week mocht ik de KNMP Zorginnovatieprijs uitreiken op het KNMP Voorjaarscongres in Utrecht. Een eer die mij voor het eerst ten deel viel. Met de uitreiking van deze prijs stimuleert de KNMP al meer dan tien jaar vooruitstrevende apothekers met innovaties die bijdragen aan de verbetering van de farmaceutische patiëntenzorg en de vergroting van de zichtbaarheid van de apotheker.

24-03-2023 | door Naomi Jessurun, bestuurslid KNMP

SIG’s dragen bij aan gerichte farmazorg

Om vanuit de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) de verbinding te leggen met het veld, eerste- en tweedelijnszorgverleners en patiëntenverenigingen zijn Special Interest Groups (SIG’s) opgericht. In deze SIG’s werken (openbaar) apothekers, kaderapothekers i.o. en apothekers werkzaam op het gebied van onderzoek, onderwijs en beleid samen.

24-03-2023 | door SIG Diabetes, SIG HVZ, SIG Long en SIG KO
Back to top