Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW44

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Gewicht

Te zoet, te vet, te zout. Ondanks mooie beloftes leveren de meeste voedingsfabrikanten nog steeds producten af waar het woordje te voor moet. En ondanks mooie afspraken gooien supermarkten nog steeds de meest ongezonde producten in de aanbieding, en zetten snoepgoed daar waar vooral jengelende kinderen het snel in het vizier krijgen.

04-11-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Minder medicatieproblemen na ontslag door huisbezoek apotheek

Een huisbezoek door een farmaceutisch consulent bij ouderen met polyfarmacie binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis leidt tot minder medicatiegerelateerde problemen. Dat blijkt uit onderzoek van SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy bij twee openbare apotheken in West-Friesland.

26-10-2022 | door PW

NHG: coronapil bij meeste mensen af te raden

Een behandeling met de coronapil nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) is bij de meeste mensen met corona niet zinvol, volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Voorschrijven van deze combinatiepil is alleen te overwegen bij een zeer kleine groep patiënten met een sterk verhoogd risico op een ernstig beloop.

21-10-2022 | door D.M. Titre

Doodzonde

Jaarlijks organiseert de VJA Care for Pharmacy, bedoeld om jonge apothekers te stimuleren om te ondernemen en te innoveren. Hiervoor zijn drie masterclasses in het leven geroepen, met elk een eigen thema, maar innovatie staat centraal. Dit jaar lag de focus op hoe openbaar apothekers invulling moeten geven aan hun werk, positie en rol binnen de zorg. Thema’s als het vergoedingssysteem, politiek, marketing en het imago van de apotheker kwamen aan bod.

04-11-2022 | door Iris de Jong, voorzitter Vereniging van Jonge Apothekers

NZa publiceert analyses regionale zorgknelpunten

Om zorgaanbieders en zorginkopers inzicht te bieden in waar mogelijke knelpunten zitten in de regionale zorg, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 42 regiorapportages online gepubliceerd. Dit moet regio’s helpen gezamenlijk concrete oplossingen te vinden als de zorgvraag groter is dan het zorgaanbod.

26-10-2022 | door PW

Herexamen 2022 PW44

Welke handelingen moet de openbaar apotheker uitvoeren bij een ontslagbrief?

02-11-2022 | door Suzan Gipmans, Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC)/KNMP

Positief CHMP-advies voor twee monoklonale antilichamen

Twee monoklonale antilichamen kregen een positief advies van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP. Tezepelumab (Tezspire) kreeg dit na de aanvraag voor een handelsvergunning en burosumab (Crysvita) voor uitbreiding van de indicatie.

04-11-2022 | door PW

Antipsychoticagebruik onder meisjes neemt toe

Nederlandse apothekers verstrekten in 2021 aan 13.000 jongeren tussen de 12 en 17 jaar minstens één keer een antipsychoticum. Hoewel dit een afname is ten opzichte van enkele jaren geleden, nam het gebruik alleen onder jongens af terwijl het onder meisjes toenam. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

04-11-2022 | door SFK

Staatssecretaris Maarten van Ooijen wil apothekers graag ondersteunen

Iedere apotheker een leefstijlapotheker, dat lijkt VWS-staatssecretaris Maarten van Ooijen wel wat. Hij is verheugd dat apothekers zich inzetten voor een gezonde leefstijl en wil waar nodig graag ondersteuning bieden. Zo worden ze sterk onderdeel van een brede maatschappelijke basis, waarvan ook diëtisten en wijkverpleegkundigen deel uitmaken. “Om toekomstige zorgvragen op te lossen moeten we veel forser inzetten op preventie.”

04-11-2022 | door Frans van den Houdt

Clinical rules van meerwaarde voor patiënten met morbide obesitas

Proactieve medicatiebewaking bij (morbide) obese patiënten is lastig, waardoor een risico op inadequate behandeling ontstaat. Het Maasstad Ziekenhuis heeft daarom clinical rules geïmplementeerd om patiënten te identificeren en de therapie te optimaliseren. In dit onderzoek is gevalideerd hoe de clinical rules functioneren. “Het is van groot belang de juiste obese patiënten actief bij de apotheker naar voren te brengen bij medicatiebewaking.”

04-11-2022 | door L. Brand, L. Mitrov-Winkelmolen en L.L. Krens

Medicatiebeoordeling voor bariatrische ingreep nuttig

Medicatiegerelateerde risico’s na bariatrische ingrepen worden vaak gemist. Dit komt met name doordat zorgverleners niet weten dat een patiënt is geopereerd en zij onvoldoende kennis hebben over de gevolgen van de operatie. Een medicatiebeoordeling voor een operatie is nog geen onderdeel van de huidige klinische praktijk, maar kan nuttig zijn om medicatiegerelateerde risico’s te voorkomen.

04-11-2022 | door Doortje Böhm en Diane Bastiaans

Prikpil op verkeerde injectieplaats

De prikpil is beschikbaar als Depo-Provera, een injectie voor intramusculaire toediening en als Sayana, een injectie voor subcutane toediening. Bij Voorkomen Medicatie Incidenten (VMI) kwam een melding binnen over miscommunicatie tussen huisartsenpraktijk en apotheek waardoor Depo-Provera subcutaan werd gespoten.

04-11-2022 | door VMI

Toename van gewicht als bijwerking kan flink oplopen

Niet alleen de toename van het lichaamsgewicht zelf is een ongewenste bijwerking, de mate waarin vergroot ook het risico op metabool syndroom, diabetes mellitus en cardiovasculaire aandoeningen. Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt regelmatig meldingen van gewichtstoename. Hierbij gaat het lang niet altijd om enkele kilo’s.

04-11-2022 | door Gabriëlla von Kreijfelt, Gerda Weits, Jurriaan Jansen en Linda de Graaf

Geld mag geen taboe zijn

Bedrijfsvoering zou een prominent onderdeel moeten worden van de master farmacie, vindt Nikkie Hosseinnia. Over geld praten dient geen taboe meer te zijn. “Anders kun je je apotheek niet goed runnen.”

04-11-2022 | door Frans van den Houdt

State of the art

Geneesmiddelen bereiden volgens de regelen der kunst, we hebben het allemaal geleerd. Lege artis staat minder vaak op het recept.

04-11-2022 | door Naomi Jessurun, bestuurslid KNMP

PAWW-regeling is verlengd

De regeling van de Stichting Private Aanvulling WW & WGA (PAWW) is verlengd. De Stichting PAWW stuurt, na verwerking bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een bevestiging van de verlenging naar alle betrokkenen.

04-11-2022 | door KNMP

VJA biedt training ‘vaccineren door apothekers’ aan op drie locaties

De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) biedt eind november op drie locaties in Nederland een training ‘vaccineren door apothekers’ aan. Hiermee wil de VJA graag zoveel mogelijk apothekers in staat stellen om te kunnen vaccineren.

04-11-2022 | door KNMP
Back to top