Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW40en41

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Kloppend hart

Nog altijd blijkt dat we terrein kunnen winnen als het gaat om onze rol als medebehandelaar van onze patiënten. Zo sprak ik een patiënt tijdens een medicatiebeoordeling.

07-10-2022 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg

Cao apothekers in teken van financiële onzekerheden

Zelfstandige openbaar apothekers en apothekers in dienstverband hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor 2022-2023, met als belangrijkste punt een salarisverhoging van 2%. Volgens de werkgevers bieden de tarieven niet meer ruimte, maar werknemers zijn terughoudend: “Dit percentage komt nog niet in de buurt van de inflatie.”

30-09-2022 | door PW

Aantal wachtenden langdurige zorg gestegen

Het aantal patiënten dat moet wachten op zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg is gestegen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

30-09-2022 | door PW

Ziekenhuisapotheken mogen immunoglobulinen uitwisselen

Omdat geneesmiddelen met bepaalde immunoglobulinen minder beschikbaar zijn door productieproblemen in de hele Europese Unie mogen ziekenhuisapotheken tijdelijk hun voorraad onderling uitwisselen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

30-09-2022 | door PW

Herexamen PW40en41

Welke dosering feneticilline zou u adviseren in deze situatie?

05-10-2022 | door Suzan Gipmans, Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC)/KNMP

Risankizumab en crizotinib breder inzetbaar na positief advies CHMP

Risankizumab (Skyrizi) ontving van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies voor uitbreiding van de indicaties. Het monoklonale antilichaam kon al worden ingezet bij de behandeling van actieve artritis psoriatica en matige tot ernstige plaque psoriasis.

07-10-2022 | door PW

Gebruik van DOAC’s met 15% gestegen

Openbare apotheken verstrekten in augustus van dit jaar 318.000 keer een DOAC. Apixaban is met bijna 1,5 miljoen verstrekkingen in de afgelopen twaalf maanden de meest verstrekte DOAC. Verzekeraars nemen verschillende varianten op in hun preferentiebeleid. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

07-10-2022 | door SFK

Coronaire plaques slinken met alirocumab

Bij patiënten met een acuut myocardinfarct resulteert het toevoegen van tweewekelijks subcutaan alirocumab aan een statine in een grotere regressie van coronaire plaques na 52 weken.

07-10-2022 | door Linda de Graaf

Monotherapie rivaroxaban veiliger dan combinatietherapie

Bij patiënten met een stabiele coronaire aandoening en atriumfibrilleren is monotherapie met rivaroxaban geassocieerd met een lager risico op een trombotische aandoening of bloeding dan combinatietherapie van rivaroxaban en een plaatjesremmer.

07-10-2022 | door Linda de Graaf

Onderzoek vanuit de praktijk

Evenals Leiden en Groningen heeft nu ook Amsterdam een academisch netwerk: SAPHIA. Medeoprichter Fatma Karapinar hoopt apothekers hiermee enthousiast te kunnen maken voor praktijkonderzoek. “Het is onderdeel van je beroep.”

07-10-2022 | door Linda de Jonge

Tweede Kamer neemt nieuwe Wet elektronische gegevensuitwisseling aan

De Tweede Kamer heeft unaniem de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aangenomen. De nieuwe wetgeving schrijft voor dat specifieke gegevenssets, zoals medicatiegegevens, verplicht digitaal en conform standaarden moeten worden gedeeld.

07-10-2022 | door KNMP

Congrestijd

Het is begin oktober, buiten is het al behoorlijk herfstig. We zijn de zomer alweer bijna vergeten en in de apotheek is het gewoon ouderwets druk. Kortom: tijd voor het KNMP Najaarscongres. Waar het voorjaarscongres bijna in de zomer plaatsvond en apothekers misschien nog wat onwennig rondliepen, hoop ik dat er nu gewoon een ouderwets congres zal plaatsvinden.

07-09-2022 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

VWS-minister Kuipers stelt GVS-herberekening uit tot 2024

Minister Ernst Kuipers (VWS) stelt de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) uit tot 1 januari 2024. Dat schrijft de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer.

07-10-2022 | door KNMP

Vroeg ingrijpen met nieuwe HVZ-medicatie van waarde

Vroeg kunnen ingrijpen in het cardiovasculaire ziekteproces maakt de nieuw ontwikkelde medicijnen ter voorkoming van hart- en vaatziekten van toegevoegde waarde. Cardioloog en onderzoeker Martin Hemels, verbonden aan het Arnhemse Rijnstate ziekenhuis: “Je bent in een eerder stadium heel effectief bezig.”

07-10-2022 | door Delia Titre

‘Voorkom dat patiënten antistolling verkeerd of te lang gebruiken’

Openbaar apothekers in de eerste lijn kunnen veel betekenen voor patiënten die antistollingsmiddelen slikken. Dat is de overtuiging van openbaar apotheker Mark van der Steen, die samen met de apothekers in zijn maatschap een farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)-etiket heeft ontwikkeld om te voorkomen dat patiënten deze medicijnen onterecht of te lang gebruiken.

07-10-2022 | door Edwin Bos

‘Behandel vrouwen niet als kleine mannen’

In de geneeskunde is steeds meer aandacht voor de verschillen tussen mannen en vrouwen. Ondanks de huidige inzichten krijgen beide groepen nog vaak dezelfde medicamenteuze behandeling. “Het is de hoogste tijd voor een evidence based dosisreductie voor vrouwen”, meent cardioloog Janneke Wittekoek.

07-10-2022 | door Linda de Jonge

KNMP najaarscongres

Dinsdag 11 oktober in het Beatrixtheater Utrecht.

07-10-2022 | door PW

‘Door nieuw medicijn kan ik eindelijk weer meedoen aan de maatschappij’

Hartpatiënt Jany Huisman krijgt na vijf jaar eindelijk het medicijn waarbij ze veel baat heeft: empagliflozine (Jardiance). Het middel wordt echter niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar gelukkig kan zij gebruikmaken van de terugbetaalregeling. “Ik kan weer langer lopen zonder moe te worden en zelf boodschappen doen.”

07-10-2022 | door Frans van den Houdt

‘Wens van de patiënt is op bepaald moment belangrijker dan de indicatie’

De kwaliteit van leven is voor kwetsbare ouderen op een gegeven moment belangrijker dan de cardiale medicatie die zij ooit kregen voorgeschreven. Vandaar dat apotheker ouderenzorg Lucienne van den Boogerd bij medicatiebeoordelingen scherp kijkt welke geneesmiddelen afgebouwd of gestopt kunnen worden. “Waar de patiënt blij van wordt, is leidend.”

07-10-2022 | door Frans van den Houdt

Deel gebruikers ivabradine ziet letterlijk sterretjes

Het zien van fosfenen is een regelmatig voorkomende bijwerking van ivabradine, die verklaarbaar is vanuit de werking van het middel. De fosfenen zijn onschuldig en in de meeste gevallen van voorbijgaande aard. Patiënten kunnen in beginsel worden gerustgesteld en de behandeling continueren.

07-10-2022 | door Linda de Graaf en Jeltje Boer

Prominentere plek nieuwe geneesmiddelen hartfalen

De nieuwe geneesmiddelen sacubitril/valsartan, dapagliflozine en empagliflozine, hebben een prominentere plaats gekregen bij de behandeling van hartfalen. Verschillende richtlijnen bevelen behandeling met deze medicatie aan. Vanwege het risico op bijwerkingen en interacties is het belangrijk dat de apotheker patiënten begeleidt bij het juist en veilig gebruik.

07-10-2022 | door H. Polat en M. Dankers
Back to top