Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW27en28

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Aandacht

De patiënt, daar zou meer tijd aan worden besteed. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft VWS-minister Ernst Kuipers dat hij zich hier samen met veldpartijen voor blijft inzetten, maar dat “meer tijd voor de patiënt organiseren geen gemakkelijke opgave is in een sector die nu al een krappe arbeidsmarkt kent”.

08-07-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Personeel

Sinds 1 juli 2021 ben ik de eigenaar van de apotheek, wat gepaard gaat met lusten en lasten. Een van die lasten is het stukje ‘personeel’. Beter gezegd: personeel dat er niet is.

08-07-2022 | door Nancy Valentin-Ong, apotheker in De Lier

BENU-apothekers voeren actie voor beter salaris

BENU-apothekers verenigd in de Vakbond van BENU Apothekers (VVBA) komen massaal in actie omdat ze ontevreden zijn over het verlies aan koopkracht en de stijgende werkdruk. De ruim 270 apothekers sluiten harde acties niet uit. BENU Apotheken heeft alle apothekers laten weten het proces om te komen tot een betere salarispositie na de zomer verder vorm te geven.

01-07-2022 | door PW

herexamen PW27en28

Welke bewaartermijn adviseert u globaal aan de patiënt?

06-07-2022 | door Sin Ying Chuah, Laboratorium der Nederlandse Apothekers/KNMP

Inspectie gaat leefstijlbegeleiding stimuleren

Zorgverleners moeten hun patiënten leefstijlbegeleiding aanbieden tegen roken en overgewicht. Daarbij moeten zij de wensen, behoeften en mogelijkheden van patiënten voorop stellen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

30-06-2022 | door PW

NZa: discussie nodig over kosten dure geneesmiddelen

Politiek en maatschappij moeten een discussie voeren of het wenselijk is dat de toegankelijkheid van geneesmiddelen zwaarder weegt dan die van andere zorg. Uitgaven aan dure geneesmiddelen stijgen zo hard dat dit steeds meer ten koste gaat van andere medisch-specialistische zorg. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

27-06-2022 | door PW

Eerste gentherapie voor ernstige hemofilie A

De eerste gentherapie voor de behandeling van ernstige hemofilie A is mogelijk binnenkort beschikbaar. De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP heeft een positief advies afgegeven voor therapie met valoctocogen roxaparvovec (Roctavian).

27-06-2022 | door D.M. Titre

Positief effect baricitinib op alopecia: haar groeit sneller terug

Het toepassingsgebied van de Januskinase (JAK)-remmer baricitinib (Olumiant) wordt uitgebreid met alopecia areata. Volgens de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP is het geschikt bij ernstige vormen van deze haaraandoening.

08-07-2022 | door PW

Rapportage Indicatoren Zorgverzekeraars live

De SFK-rapportage Indicatoren Zorgverzekeraars geeft inzicht in de indicatoren die zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis hebben opgenomen in hun kwaliteitsmodellen. De rapportage is bijgewerkt voor het contractjaar 2023. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

08-07-2022 | door SFK

‘Veel onderzoekers kijken eerst nog even de kat uit de boom’

Een belangrijke stap om het doen en beoordelen van klinisch onderzoek met medicijnen in Europa verder te harmoniseren en uniformeren, zo noemt Stan van Belkum de nieuwe Europese verordening Clinical Trial Regulations (CTR). “Europa kan hiermee zijn globale concurrentiepositie op het gebied van onderzoek versterken ten opzichte van de Verenigde Staten, China en Japan.” Onderzoekers zijn vooralsnog terughoudend.

08-07-2022 | door Frans van den Houdt

In alle regio’s tekort aan assistenten steeds nijpender

Het tekort aan apothekersassistenten is uitgegroeid tot een steeds urgenter en inmiddels landelijk probleem. Apothekers krijgen nog zelden reacties op een personeelsadvertentie en op de landelijke vacaturebank Apotheekwerk.nl van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) staan 450 vacatures. Apotheekketen BENU gaat indien nodig bij een krappe bezetting de deuren van apotheken tussen de middag sluiten.

08-07-2022 | door Edwin Bos

‘Huidig GVS niet aanpassen zonder goede onderbouwing’

Zonder goede onderbouwing mag het huidige geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) niet worden veranderd, zoals VWS-minister Ernst Kuipers wil, betogen Mark Nuijten en Koos Brouwers. Zij vinden dat eerst alle economische en maatschappelijke kosten van de voorgestelde maatregelen in kaart moeten worden gebracht.

08-07-2022 | door Mark Nuijten en Koos Brouwers

Apothekersassistent als begeleider, verbinder en regisseur

De wereld van de apotheek verandert; zorg en begeleiding van patiënten worden steeds belangrijker en dat vraagt om andere kennis en vaardigheden van apothekersassistenten. De Sint Maartenskliniek heeft daarom een competentieprofiel opgesteld voor de apothekersassistent van de toekomst, die drie belangrijke rollen krijgt: begeleider, verbinder en regisseur. “Implementatie gebeurt met en door de assistenten.”

08-07-2022 | door Saskia Buijs en Karin Spijkers

Wees alert op medicatie bij ontslag uit hospice

Apothekers en huisartsen moeten bij ontslag van een patiënt uit het hospice aandacht hebben voor het medicatiebeleid. Anders kunnen de gevolgen ingrijpend zijn, zoals blijkt uit de casus van een 87-jarige man die een hartinfarct kreeg.

08-07-2022 | door Praktijkprikkel

Geen betere pijnstilling door opioïd na operatie

Het voorschrijven van een opioïde pijnstiller bij ontslag na een operatie vermindert de pijnintensiteit niet, maar verhoogt wel de kans op een bijwerking.

08-07-2022 | door Linda de Graaf

Lage dosering edoxaban beschermt oudere tegen beroerte

Eenmaal daags 15 mg edoxaban is bij 80-plussers met atriumfibrilleren superieur aan placebo in het voorkomen van een beroerte of systemische embolie. Dit is ook het geval bij 90-plussers, maar leidt dan wel tot een hogere, niet-statistisch significante incidentie van bloedingen.

08-07-2022 | door Linda de Graaf

Herziening maakt zorgpad oncologie praktischer en overzichtelijker

Om de oncologische zorg te verbeteren is het zorgpad oncologie van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers herzien. De inhoud is overzichtelijker en praktischer gemaakt en aangepast aan de meest actuele richtlijnen. “Ziekenhuisapothekers kunnen hieruit veel ideeën halen.”

08-07-2022 | door Linda de Jonge

Doordringen tot diepere lagen

De dagelijkse hectiek even ontvluchten en het dagritme van monniken aanhouden om op zoek te gaan naar diepere drijfveren. Dit doen de deelnemers van de cursus ‘Tussen twee werelden’ in een abdij, onder begeleiding van Monique ten Brinke.

08-07-2022 | door Linda de Jonge

Naomi Jessurun benoemd tot lid KNMP-bestuur en voorzitter Sectie AGM

Naomi Jessurun is eind juni verkozen tot KNMP-bestuurslid en daarna in de Algemene Vergadering (AV) tevens benoemd tot voorzitter van de Sectie AGM. Ook is vicevoorzitter Nicole Hunfeld herbenoemd tijdens de AV.

08-07-2022 | door KNMP

Hollen of stilstaan

Afgelopen periode was er weer één van rennen en vliegen. Met het wegvallen van de ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’, lijkt het alsof iedereen weer zo snel mogelijk terug wil naar het oude.

08-07-2022 | door Sijtze Blaauw, bestuurslid KNMP

Harm Geers aangesteld als nieuwe Directeur Opleidingen

Harm Geers wordt per 1 september 2022 aangesteld als Directeur Opleidingen. Daarmee wordt Geers directeur van het onlangs gelanceerde Charlotte Jacobs Instituut (CJI), zijnde de afdeling Opleidingen van de KNMP.

08-07-2022 | door KNMP

‘Als we zichtbaarder willen zijn, moeten we ons verdiepen’

Openbaar apothekers Sue Kroon-Chadli en Piet Ooms startten vorig jaar in de eerste lichting van de tweejarige opleiding tot kaderapotheker. Deze opleiding is voor openbaar apothekers die een spilfunctie in de regio willen vervullen, op inhoudelijk en strategisch gebied. “Ik voelde de behoefte om meer zichtbaar te zijn in de regio. Die opdracht is met deze opleiding een stuk makkelijker geworden.”

08-07-2022 | door Manon Boot
Back to top