Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW42

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Opgewonden

Op deze plaats heb ik de afgelopen jaren regelmatig geschreven over een malariavaccin. Of beter gezegd: over het nog altijd niet bestaan daarvan. In juni nog. Het COVID-19-vaccin was er in no time, maar op dat voor malaria was het al decennialang wachten.

22-10-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Spoed

In drukke diensten leer je heel goed prioriteren. De vraag waarbij je de dosering moet berekenen van een antidotum omdat de patiënt nu een massale bloeding heeft, of waarbij je moet nadenken over een behandeling bij een intoxicatie bij een instabiele patiënt, heeft prioriteit boven de vraag over de manier waarop je een tablet per sonde kan toedienen of het checken van een protocol.

22-10-2021 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

Blokhuis steunt strijd tegen geneesmiddelkaping

Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waardeert initiatieven die strijden tegen geneesmiddelkaping, zoals het nieuwe platform van samenwerkende ziekenhuizen en bereidingsapotheek A15, dat zelf apotheekbereidingen gaat registreren. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van D66-Kamerlid Wieke Paulusma.

12-10-2021 | door PW

Cimetidine krijgt weer plek in NHG-Standaard

Cimetidine, een H2-antagonist gebruikt bij maagklachten, is weer opgenomen in de NHG-Standaard Maagklachten. Dit heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) besloten nu twee andere H2-antagonisten, ranitidine en nizatidine, definitief uit de handel zijn genomen.

14-10-2021 | door Delia Titre

Herexamen 2021 PW42

Kunt u een bepaald voorgeschreven handelsproduct omzetten naar het voorgestelde alternatief?

20-10-2021 | door Karen de Leest, openbaar apotheker, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP en apotheek De Roerdomp, Nieuwegein.

NZa: verzekeraars moeten zich meer onderscheiden

Zorgverzekeraars moeten minder concurreren op premie en zich meer onderscheiden via de zorginkoop en dienstverlening aan verzekerden. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor Zorgverzekeringen 2021.

15-10-2021 | door PW

Nieuw medicijn voor gevorderde gastro-intestinalestromale tumoren

De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP is positief over het verlenen van een handelsvergunning voor het gebruik van ripretinib (Qinlock) ter behandeling van gevorderde gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) bij patiënten die eerder zijn behandeld met drie of meer kinaseremmers, waaronder imatinib.

22-10-2021 | door PW

1 op de 7 minderjarigen ontving apotheekbereiding

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 2,1 miljoen mensen in totaal 6,2 miljoen keer een apotheekbereiding. Van deze verstrekkingen was 15% bestemd voor minderjarigen, waarbij vooral de jongste kinderen een beroep deden op een apotheekbereiding. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

22-10-2021 | door SFK

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doet een oproep aan apothekers

Apothekers moeten nog beter de identiteit controleren van nieuwe, onbekende en incidentele patiënten en passanten die een vervalst recept voor een zware pijnstiller aanbieden. Alleen dan kan de verdachte na aangifte worden opgespoord, benadrukt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. “Moedwillig een middel ter hand stellen bij het aanbieden van een vervalst recept is strafbaar.”

22-10-2021 | door Frans van den Houdt

Voedingsvezels gunstig bij magnesiumtekort door PPI-gebruik

Het gebruik van protonpompremmers is niet geheel zonder risico. Meer dan 2,5 miljoen mensen in Nederland gebruiken protonpompremmers, het zwaarste type maagzuurremmer. Artsen schrijven protonpompremmers, zoals omeprazol en pantoprazol, voor aan patiënten die last hebben van veel brandend maagzuur, reflux of een ontstoken slokdarm. Het programma Kassa van BNNVARA besteedde eerder dit jaar een aflevering aan protonpompremmers, waarin artsen ernstige zorgen uitspraken over de bijwerkingen van deze medicijnen en pleitten voor een verbod op de vrije verkoop [1]. De bekendste bijwerkingen zijn maagdarminfecties, duizeligheid, en magnesium- en vitamine-B12-tekort [2].

22-10-2021 | door Lisanne Gommers en Jeroen de Baaij

‘Slik onjuist geneesmiddelgebruik niet: maak de patiënt meer leidend’

Apothekers verlenen nog te vaak farmaceutische zorg vanachter hun bureau, in plaats van dat ze zich direct op de patiënt richten zodat die in de thuissituatie zijn geneesmiddelen beter gaat gebruiken. Om dat laatste te bewerkstelligen moet de apotheker een geneesmiddelencoach worden, vindt Bart van den Bemt, die op 24 september zijn oratie uitsprak aan de Radboud Universiteit.

22-10-2021 | door Bart van den Bemt

Hogere dosis semaglutide leidt tot een lager HbA1c

Bij personen met diabetes type 2 is de dosering 1x per week 2 mg semaglutide superieur aan 1x per week 1 mg in het reduceren van het HbA1c, met additioneel gewichtsverlies en een vergelijkbaar veiligheidsprofiel.

22-10-2021 | door Linda de Graaf

Prolactineverhogend antipsychoticum verhoogt risico op borstkanker

Bij vrouwen met schizofrenie is langdurige blootstelling aan prolactineverhogende antipsychotica geassocieerd met een toegenomen kans op borstkanker. Het is belangrijk bij deze groep vrouwen de prolactinespiegel te monitoren en hyperprolactinemie op te sporen.

22-10-2021 | door Linda de Graaf

VGZ mag voorwaarden blijven stellen aan vergoeding voor taperingstrips

De Vereniging Afbouwmedicatie en zorgverzekeraar VGZ liggen al sinds 2019 met elkaar in de clinch over de vergoeding voor taperingstrips. Bij een eerder kort geding heeft VGZ toegezegd afbouwmedicatie in kleinere stapjes dan een stap per week te vergoeden. De Vereniging Afbouwmedicatie eist in een nieuw kort geding dat VGZ taperingstrips vergoedt zonder de voorwaarde dat de patiënt eerst de medicatie afbouwt in stappen per week. De rechter gaat hierin niet mee.

22-10-2021 | door Catelijne Bach en Jolijn Geven

Stortvloed meldingen beoordelen

Als vaccin-beoordelaar bij Bijwerkingencentrum Lareb bekijkt Tessa Smit individuele meldingen van bijwerkingen en beoordeelt deze op causaliteit. De enorme hoeveelheid meldingen over de coronavaccins overweldigde haar.

22-10-2021 | door Frans van den Houdt

Panelbijeenkomsten openbaar apothekers over KNMP-visie Huisapotheek

De KNMP nodigt openbaar apothekers uit mee te denken over de visie Huisapotheek. Geïnteresseerde leden kunnen zich inschrijven voor een van de vijf online panelbijeenkomsten in de periode van 9 tot en met 23 november 2021.

22-10-2021 | door KNMP

DLW’s vanaf 9 november: vaccins en rol van apotheker

Een nieuwe reeks districtsledenwebinars (DLW’s) vindt plaats van 9 tot en met 24 november 2021 voor KNMP-leden. Het thema is ‘De life cycle van het vaccin, wanneer en op welke manier spelen apothekers een rol?’.

22-10-2021 | door KNMP

Leren afleren

22-10-2021 | door Maayke Fluitman, bestuurslid KNMP

Rij veilig met medicijnen: adviezen geactualiseerd

De KNMP stelt nieuwe adviezen beschikbaar voor geneesmiddelen die de rijvaardigheid van de patiënt beïnvloeden. De apothekersorganisatie heeft hiervoor subsidie ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daarmee zijn nieuwe adviezen uitgewerkt en de huidige adviezen geactualiseerd. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) vermeldt deze informatie op de website rijveiligmetmedicijnen.nl.

22-10-2021 | door Nuhoda Aldarij, Hilka Wolschrijn, Els Dik en Desi van Eendenburg

KNMP Studentenprijzen voor jong farmacietalent

De KNMP Studentenprijs 2021 is toegekend aan Eline Giraud (Utrecht), Carlijn Lems (Leiden Academic Centre for Drug Research, LACDR), Fenna de Vries (Leiden) en Lisa Wibier (Groningen). Zij zijn voor deze prijs voorgedragen door hun hoogleraren en docenten op grond van uitstekende studieresultaten, motivatie en inzet. De KNMP Studentenprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het KNMP Najaarscongres en omvat een geldbedrag van € 1000.

22-10-2021 | door Judith Bijloos
Back to top